Asociatia ortodoxa "Calea Mantuirii" de pe langa Catedrala Ortodoxa Veche Arad (Parohia Arad-Centru)

 

Asociatia ortodoxa "Calea Mantuirii" a fost infiintata in anul 2008.

Una dintre activitatile principale ale asociatiei este sustinerea unei grupe de copii, sub forma unei "scoli crestine de duminica", la Catedrala veche din Arad. 
Copiii sunt invatati sa spuna rugaciuni, sa cante, li se citesc povestiri crestine, deseneaza, picteaza pe sticla, discuta impreuna. Acestia sunt supravegheati intr-o sala separata, in timp ce parintii sau insotitorii acestora pot sa participe la slujba Liturghiei din Catedrala. In timpul slujbei, copiii sunt dusi in biserica si asista la predica parintelui dupa care iau cu totii Sfanta Impartasanie. Dupa acest moment revin in sala lor si isi continua activitatile pana la terminarea Liturghiei. La marile sarbatori crestine grupa de copii organizeaza cate o serbare, prezentata tuturor parintilor si bunicilor. Alte activitati ar fi pelerinajele la manastiri, cum ar fi la Bodrog, Feredeu etc.

jtjtjtIncepand cu primavara anului 2013, am extins programul de cateheza prin initierea unei grupe de copii mai mari, intre 10 si 14 ani. Sub indrumarea atenta a unui teolog, tinerii sunt indrumati in intelegerea textelor Bibliei, a evenimentelor din viata Bisericii, a invataturii Sfintilor Parinti si nu numai, pentru a intelege adevaratele valori ale vietii crestine. In felul acesta, copiii mai mici care vin pentru prima data la biserica pot beneficia in aceasta grupa duminicala de o continuitate in invatatura crestin-ortodoxa, adecvata lor pe masura ce cresc.                                  

O alta activitate importanta este ajutorarea mai multor familii nevoiase din parohie, cu pachete de alimente, bani si alte daruri, in preajma marilor sarbatori crestine. Este un indemn ca fiecare dintre noi sa fim mai deschisi in a imparti bogatiile materiale si sufletesti celor care sunt in nevointa.catedrala ortodoxa

Incepand cu luna mai 2015, am initiat o serie de conferinte sub numele "Serile duhovnicesti de la Catedrala Veche", organizate in ultima vineri a fiecarei luni (cu exceptia perioadei de vara sau a lunilor cu alte evenimente mai importante). Astfel si aceasta activitate tinde sa devina una permanenta.

Activitatile concrete, in ordine cronologica, pot fi gasite in meniul ACTIVITATI al site-ului nostru.

 

A. Scopul şi Obiectivele conform cu Statutul Asociaţiei:

 1. Apărarea, promovarea şi consolidarea valorilor creştin-ortodoxe, pentru promovarea valorilor general umane şi conturarea unui mediu instituţionalizat de colaborare între mediul educaţional laic şi ecleziastic;
 2. Alte acţiuni conforme legislaţiei în vigoare şi scopurilor statutare;
 3. Iniţierea unor legături de colaborare cu alte organizaţii din ţara şi de peste hotare;
 4. Organizarea pelerinajelor naţionale şi internaţionale;
 5. Organizarea de seminare teoretico-practice pentru diferite categorii de populaţie, organizarea de conferinţe pedagogice cu tematică educaţională;
 6. Informarea, sensibilizarea şi mobilizarea opiniei în promovarea valorilor spirituale, unui mod sănătos de viaţa;
 7. Perfecţionarea personalului implicat în activitatea de sănătate, cultură, asistenţă socială, funcţionarilor şi, liderilor organizaţiilor neguvernamentale şi a altor persoane cointeresate în domeniile respective;
 8. Consolidarea, asistenţa şi protecţia familiei şi copilului;
 9. Crearea serviciilor de asistenţă şi protecţie a populaţiei împotriva răspândirii vertiginoase a viciilor sociale;
 10. Dezvoltarea asistenţei de sprijin în domeniul sănătăţii, culturii, vieţii comunitare şi spirituale tradiţionale;
 11. Atragerea societăţii civile în propagarea şi cultivarea la tineri a valorilor tradiţionale creştin-ortodoxe;
 12. Educarea, formarea şi dezvoltarea activismului social şi spiritul de initiativă al populaţiei privind apărarea şi promovarea credinţei creştin ortodoxe;
 13. Promovarea unui sistem de învăţământ şi educaţional nediscriminatoriu, întrajutorarea socială a părinţilor şi pedagogilor pentru o instruire şi educare bazată pe valorile culturii etnosociale autentice;
 14. Promovarea unei educaţii morale şi spirituale a copiilor şi tinerilor în conformitate cu morala creştin ortodoxă;

Pentru realizarea scopurilor sale Asociaţia poate avea dreptul:

 1. De a informa publicul larg despre activitatea sa;
 2. De a desfăşura activitate editorială;
 3. De a solicita de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii sale, cu excepţiile stabilite de legislaţie şi să verifice întregul stoc informaţional acumulat în instituţiile de stat şi stiinţifice;
 4. De a desfăşura activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în prezentulStatut;
 5. Participă la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi donaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţari, de la fundaţii şi organizaţii naţionale, străine şi internaţionale şi de la persoane particulare;
 6. Încheia cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;
 7. Organiza, în condiţiile legii, întruniri şi alte acţiuni publice;
 8. Poate avea în proprietate orice bunuri necesare realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;
 9. Poate modifica structura organizatorică, scopurile, formele şi modul de activitate;

Veniturile obţinute de Asociaţie din activitatea sa nu pot fi distribuite între membrii Asociaţiei şi se folosesc numai pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare;

Asociaţia nu va desfăşura activităţi care să contribuie la promovarea imaginii partidelor politice, nu va accesa sau accepta finanţări din partea partidelor politice.

Asociaţia va fi preocupată de promovarea şi respectarea valorilor comunităţii din care vor face parte. În vederea prevenirii şi soluţionării optime a problemelor beneficiarilor mai sus menţionaţi, se va avea în vedere implicarea tuturor factorilor de decizie locali.

În demersurile pe care le va face pentru soluţionarea problemelor de care se va ocupa, asociaţia va păstra confidenţialitatea informaţiilor deţinute, mai puţin cele de interes public.

Pentru soluţionarea în timp util a problemelor în care se va implica, asociaţia va colabora cu instituţiile de profil, comunitatea locală, organisme private sau de stat naţionale sau internaţionale.

Acordarea titlului de membru de onoare al Asociaţiei acelor persoane care aduc o contribuţie deosebită la dezvoltarea şi popularizarea activităţii Asociaţiei;

Acordarea titlului de preşedinte de onoare al Asociaţiei acelei persoane care va aduce o contribuţie deosebită la dezvoltarea Asociaţiei;

Asociaţia poate desfăşura activităţi economice conform dispoziţiilor O.G. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Toate aceste activităţi au caracter independent unele faţă de altele şi nu sunt limitative, Asociaţia având dreptul să desfăşoare orice alte activităţi asemănătoare, cu condiţia să nu contravină scopului pentru care a fost creată.

 

B. Obiectivele pentru anul scolar 2015-2016

Deoarece activitatatile principale ale asociatiei sunt centrate in jurul grupei duminicale de copii, putem spune ca obiectivele pe termen scurt ale asociatiei pot fi cuprinse, ca timp, pe durata unui an scolar. Astfel, obiectivele principale pentru aceasta perioada sunt:

- asigurarea resurselor materiale pentru buna desfasurare a activitatilor grupei duminicale de copii / organizarea serbarilor de Craciun si de Pasti;

- organizarea de pelerinaje la manastiri pentru copii, cel putin 1 pelerinaj in toamna si 1-2 in primavara;

- asigurarea resurselor pentru ajutorarea familiilor nevoiase, mai ales inaintea Craciunului si Pastelui, dar si cu alte ocazii;

- imbunatatirea continutului site-urilor web ale Catedralei vechi si ale asociatiei / asigurarea conexiunii la internet pentru activitatile grupelor de copii / gasirea si implementarea unei modalitati de inregistrare/stocare a slujbelor de la Catedrala si de publicare online a acestora;

- continuarea conferintelor "Serile duhovnicesti de la Catedrala Veche", in ultima vineri din fiecare luna, in principiu

- tiparirea unor brosuri cu explicarea Sfintelor Taine, precum si distribuirea acestora catre credinciosi in preajma marilor sarbatori;

- alocarea de timp in cadrul intalnirilor asociatiei pentru dezbatera unei teme religioase, urmata de initierea unui dialog online cu credinciosii pe baza acestor teme;