Duminică | 26 noiembrie 2023 18:00

 Postul Naşterii Domnului - timp al bucuriei, speranţei şi îmbogăţirii în Dumnezeu

În seara zile de duminică, 26 noiembrie 2023, de la orele 18, în sala festivă de la Catedrala veche, în cadrul întâlnirilor „Serile duhovnicești de la Catedrala Veche", Pr. conf. univ. dr. Lucian Farcașiu profesor de Liturgică la Facultatea de Teologie „Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, a susținut conferința cu titlul „Postul Nașterii Domnului - timp al bucuriei, speranței și îmbogățirii în Dumnezeu”.

După introducerea făcută de Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan, președintele Asociației „Calea Mântuirii” care alături de parohie sprijină organizarea serilor duhovnicești, părintele Lucian Farcașiu a început expunerea explicând că postul este mai mult decât abținerea dela anumită mâncare şi băutură pentru o perioadă de timp, fiind un act de participație la viața dumnezeiască, prin acesta apropiindu-ne de viața în Dumnezeu. Se arată rostul postului pentru creștini pornind de la viețuirea protopărinţilor Adam şi Eva în Rai unde au primit porunca să nu mănânce, participația lui Adam la viața dumnezeiască însemna acest act al postirii, al înfrânării. Căderea în păcat prin neascultarea de Dumnezeu pentru că au mâncat din Pomul cunoștinței binelui şi a răului, alegând astfel să nu postească, să nu se înfrâneze, şi atrăgând moartea asupra sa, consecința neînfrânării.

Prin post noi ne înveșnicim, acesta ne reîncadrează în dimensiunea vieții dumnezeiești şi ne ajută la a ne reîntâlni cu Dumnezeu și a-L regăsi în dimensiunea veșniciei, astfel că postirea are dimensiune eshatologică.

Părintele a continuat cu explicații legate de felurile postirii creștinului în cele partu posturi mari de peste ani, despre dimensiunea trupească şi sufletească a postirii, accentuând faptul că postul Nașterii Domnului este mai ușor şi din perspectiva așteptării şi a bucuriei nașterii Mântuitorului. El ne aduce din nou șansa de a fi din nou împreună cu Dumnezeu, de a ne ridica din păcat, iar perioada dinaintea Crăciunul este o pregătire și o așteptare în dimensiunea bucuriei împăcării și reîntâlnirii cu Dumnezeu prin Fiul.

Apoi acest timp al postului Nașterii a fost arătat ca plin de speranța, de nădejde a mântuirii şi ca perioadă de îmbogățire în Dumnezeu. Părintele Lucian a arătat mai apoi treptele acestei îmbogățiri prin explicarea urcușului duhovnicesc din duminicile premergătoare postului și cele ale postului Crăciunului. Aceste dimensiuni ale postului au fost argumentate cu texte scripturistice şi patristice.

În final Părintele Farcaşiu a adus înaintea inimilor celor prezenți modelul de postire al Fecioarei Maria reflectat mai ales de imnografia praznicului Intrării în Biserică al Maicii Domnului şi a cuvântului exegetic la Sfântului Grigorie Palama. Așadar modelul de postire este cel al tăcerii minții, al contemplării lui Dumnezeu precum Maica Domnului în Templu, pentru a ne putea transforma prin postire în biserici ale Dumnezeului celui viu care să se așeze în noi ca în Betleem şi în peșteră, după ce mai înainte ne-am pregătit prin pocăință, iar împărtășirea cu Hristos în ziua Praznicului Nașterii Mântuitorului este de fapt finalitatea postirii și a perioadei de așteptare.

La finalul conferinței a urmat o serie de întrebări deosebit de interesante, la care Părintele Lucian Farcaşiu a răspuns cu multă pricepere şi dragoste pentru zidirea sufletească a celor prezenți.

La seara duhovniească a participat şi Pr. Prof. Univ. dr. Cristinel Ioja, decanul Facultăţii de Teologie şi preot slujitor al Catedralei Vechi, alături de care în încheierea întâlnirii Părintele Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan le-a mulțumit tuturor celor prezenți pentru osteneala participării la conferința duhovnicească, precum și Părintelui Conf. Univ. Dr. Lucian Farcașiu, pentru interesanta și captivanta conferință duhovnicească pe care a prezentat-o.

Galerie foto