25 ianuarie 2024

În ziua de joi, 25 ianuarie 2024 a avut loc la biroul parohiei ortodoxe române Arad-Centru ședința bilunară a membrilor Asociației parohiale „Calea Mântuirii”.

Ședința membrilor Asociației parohiale „Calea Mântuirii” la început de an

Cu acest prilej s-a avut în atenție următoarea ordine de zi:

 

 1. Pregătirea conferinței din ciclul „Serile Duhovnicești de la Catedrala Veche”, seria 47, duminică 28 ianuarie

 2. Priorități în activitățile cu copiii de la Grupa duminicală

 3. Discutarea posibilității de a organiza pelerinaje cu copiii în săptămânile viitoare

 4. Activități pregătitoare pentru reeditarea „Cărții de rugăciune”

 5. Tema teologică: Provocările inteligenței artificiale și răspunsul credinței

 

 • Duminică, 28 ianuarie 2024 va avea loc în sala festivă a parohiei Arad-Centru conferința din ciclul „Serile duhovnicești de la Catedrala Veche”. Invitatul serii va fi preotul lector universitar Dr. Ștefan Negreanu. Tema conferința va fi: Răbdarea Domnului și răbdarea omului”.

 • O atenție deosebită s-a acordat activităților curente ale copiilor de la „Grupa duminicală”. Reluarea cu greutate a acestor activități, ca urmare a provocărilor declanșate de pandemia de Covid 19, începe să confere o oarecare speranță, în sensul, că încep, treptat, copiii să revină la aceste activități. Astfel, s-a propus, ca acest program cu copiii să aibă o continuitate și o diversificare în viitor.

 • Totodată, s-a analizat posibilitatea organizării unor pelerinaje cu copiii și părinții lor, în perioada Postului Sf. Paști.

 • Pe parcursul mai multor ședințe ale Asociației s-a discutat în legătură cu reeditarea „Cărții de rugăciuni”, ce s-a tipărit într-o primă ediție în anul 2006. Această posibilitate s-a menționat și la această ședință, precizându-se mai clar tirajul și termenele în care să aibă loc pregătirea acesteia pentru a fi trimisă tiparului.

 • Așa cum cunosc cei care accesează site-ul Asociației, la fiecare ședință se discută o temă teologico-misionară de stringentă actualitate pentru viața creștină în lumea de astăzi. Astfel, de data aceasta s-a exprimat dorința de a încerca să se înțeleagă provocările ce se pun în fața conștiinței creștine, ceea ce se discută în spațiul public tot mai insistent astăzi, în legătură cu „inteligența artificială”. Desigur, pentru multă lume acest domeniu este o mare necunoscută, dar, ea va suscita un interes crescând în timpurile viitoare, iar creștinii nu trebuie să ignore acest domeniu, și, mai ales, sunt invitați să sesizeze provocările pe care acest fenomen le pune în fața misiunii Bisericii în lumea contemporană, și implicit, în viața fiecărui creștin.

 • În acest sens, s-au reținut de către cei prezenți, câteva idei esențiale, și anume:

 1. Prezența „inteligenței artificiale” este o expresie a fenomenului profund și acaparator al secularizării societății de astăzi.

 2. Într-o continuitate a manifestării acestui fenomen se poate vedea exacerbarea autonomiei omului post-modern, aflat într-o competiție oarbă cu sine însuși, fără a avea nici o legătură cu rădăcinile sale existențiale, care transcend lumea materială. În acest context, omul „inteligenței artificiale”este privit ca având un univers al vieții și al experienței personale strâns legat de senzorial și de un fel de noutate permanentă, care, în ultimă instanță îl depersonalizează pe om și îl transformă într-un obiect ieftin de manipulare.

I. T.