5 aprilie 2023

Sub această chemare sau invitație a avut loc în ziua de 5 aprilie 2023 o nouă ședință a membrilor Asociației parohiale „Calea Mântuirii” în biroul parohiei Arad-Centru.

Să urcăm cu bucurie Scara Postului Mare

Ca de fiecare dată, această ședință este pusă sub semnul unei teme, a unei învățături sau a unei probleme arzătoare la ordinea zilei. De această dată, fiind Postul Sf. Paști, cei de față au reflectat la ceea ce înseamnă urcarea treaptă cu treaptă pe scara acestui Post. În același timp, ca și în alte dăți, a fost o ordine de zi, care a încercat să surprindă aspecte legate de activitatea curentă a Asociației.

În acest sens, s-a avut în atenție următoarea Ordine de zi:

  1. Evaluarea conferinței din ciclul „Serile duhovnicești de la Catedrala Veche

  2. Pregătirea activității filantropice a Asociației

  3. Direcționarea a 2% din venit pentru activitățile Asociației „Calea Mântuirii”

  4. Tema teologică: Să urcăm cu bucurie Scara Postului Mare

  5. Diverse

Ad. 1. Cei de față au luat în discuție desfășurarea conferinței din ciclul „Serile duhovnicești de la Catedrala Veche”, ce a avut loc în ziua de duminică, 2 aprilie a.c., aducându-și contribuția valoroasă la această conferință Părintele Conf. Univ. Dr. Lucian Farcașiu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea ” din Arad, prezentând tema: Aspectele duhovnicești ale Postului Mare, reflectate în prima săptămână a Triodului. Membrii asociației prezenți au subliniat importanța temei prezentate, modul judicios de elaborare și prezentare a ei, precum și numărul destul de mare al celor prezenți, care, la rândul lor, au apreciat în mod elogios această conferință. S-a propus transmiterea live a conferințelor, în viitor, precum și explirarea posibilității de creare a unor podcasturi pentru transmiterea conferințelor sau a altor teme, ce interesează pe credincioșii ortodocși, și, nu numai pe cei ortodocși, de astăzi.

Ad. 2. Ca de fiecare dată, în ultimii 15 ani de activitate a membrilor Asociației, și în acest an, cu prilejul apropierii marii sărbători a Învierii Domnului, aceștia vor dori, ca în Joia Mare, să pregătească peste 30 de pachete cu alimente pentru credincioșii mai nevoiași, pe care să le ducă la casele acestora. În acest context, urmează ca aceste activități menționate mai sus, să fie materializate de către unii membri ai Asociației, care vor fi disponibili în acea zi, dintre care menționăm pe următorii: Florin Băbău, Bogdan Popovici, Daniel Prodan, Sorin Săplăcan, Florin Schneider ș.a.

Ad. 3. Credinciosul Daniel Prodan, membru al acestei Asociații, și specialist în Finanțe publice, a explicat ceea ce înseamnă direcționarea a 2% din venit pentru activitățile Asociației. A fost evidențiat faptul, că suplimentarea fondurilor pentru activitatea Asociației se întorc spre activități educative, culturale și filantropice ale Asociației, adică, se vor întoarce cu generozitate și iubire creștinească spre cei dornici să cunoască frumusețile Ortodoxiei și să manifeste solidaritate umană și creștină, cu cei care au nevoie de toate acestea.

Ad. 4. Tema teologică: Să urcăm cu bucurie Scara Postului Mare a constituit ambientul general, sub care s-a desfășurat această ședință. De aceea, toți cei prezenți au reflectat asupra temei, încercând să se regăsească fiecare în frumusețea și bucuria acestui demers duhovnicesc, acela de a nu fi statici în viața spirituală, duhovnicească, ci de a fi mereu în mișcare duhovnicească, de ridicare tot mai sus prin credință, bunătate, iubire, cunoașterea lui Dumnezeu și iubirea semenilor. Astfel, s-a evidențiat faptul, că pentru a urca pe această Scară este necesară o regăsire a timpului pentru tine însuți; altfel spus, înseamnă regăsirea sinelui. Pe această Scară este importantă meditația. Experiența pe care ar trebui să o facă fiecare creștin este aceea, de a simți, că fiecare an care trece, înseamnă o înălțare mai sus, mai aproape de Dumnezeu, ca Izvor de lumină, de bucurie, de pace și de iertare. Un ajutor prețios în acest demers îl constituie actul postirii în sine, înțeles în integralitatea lui: post trupesc, alimentar și post spiritual, duhovnicesc. Un moment important pentru omul, înstrăinat de multe ori de sine însuși, de Dumnezeu, de semenii săi, și, desigur, înstrăinat și de natură, de creația lui Dumnezeu, al cărui glas, omul contemporan nu îl mai aude, este acela, al retragerii în natură, în contemplarea ei, privită aceasta, în calitatea ei de creație a lui Dumnezeu, unde omul se poate regăsi pe sine, se poate cunoaște mai bine pe sine însuși, și, unde poate simți ceea ce spunea Psalmistul David: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vestește tăria (Psalmul 18, 1).

Ad. 5. Diverse a însemnat un prilej pentru a preciza unele aspecte referitoare la activitățile pentru viitorul apropiat și pe termen mediu ale Asociației. Președintele acesteia a transmis din partea Bisericii gânduri de bucurie și de doriri de bine și mult spor duhovnicesc, membrilor Asociației parohiale „Calea Mântuirii”, precum și familiilor lor, cu prilejul sfintelor sărbători ce se apropie: Floriile, Săptămâna Pătimirilor Domnului și Învierea Sa din morți – Sfintele Paști.

Galerie foto