22 martie 2023

În ziua de 22 martie 2023 a avut loc o nouă ședință a membrilor Asociației parohiale „Calea Mântuirii”.

Sedința membrilor Asociației parohiale „Calea Mântuirii”

Cu acest prilej s-a luat în discuție următoarea ordine de zi:

  1. Pregătirea următoarei conferințe din ciclul „Serile duhovnicești de la Catedrala Veche”

  2. Propuneri referitoare la activitatea filantropică a Asociației cu prilejul Sfintelor Paști din acest an

  3. Brain-Storming cu privire la atragerea copiilor și a tinerilor în activități religioase, culturale, sociale în cadrul Bisericii

  4. Activități curente și priorități ale activităților copiilor de la „Grupa duminicală”.

  5. Valoarea siglei a Asociației

  6. Anul acesta se împlinesc 15 ani de activitate a Asociației „Calea Mântuirii”

  7. Diverse

 

Ad. 1. Membrii Asociației menționate au evidențiat faptul, că se cuvine a menține o continuitate a acestui proiect educativ-misionar al Conferințelor din ciclul „Serile duhovnicești de la Catedrala Veche”, pentru ca impactul acestora să se extindă asupra unui număr cât mai mare de doritori ai cunoașterii comorilor de credință și viață creștină. De aceea, deja în duminica următoare, 2 aprilie a.c. va avea loc următoarea Conferință referitoare la tema: „Aspecte ale Postului duhovnicesc, reflectate în Prima Săptămână a Triodului” susținută de Părintele Conf. Univ. Dr. Lucian Farcașiu, la care vor fi invitați să participe toți iubitorii de credință și de Biserică.

Ad. 2. Întrucât se apropie Sfintele sărbători pascale, membrii Asociației „Calea Mântuirii” vor dori să aducă un strop de mângâiere, speranță și liniște sufletească pentru unii semeni ai noștri, care sunt lipsiți de toate acestea. Astfel, în Săptămâna Mare membri ai Asociației, împreună cu Părintele Tulcan, Președintele acestei Asociații, se vor îngriji de procurarea celor necesare și se vor deplasa la casele celor aproximativ 30 de familii, care vor primi aceste daruri, ca semn al iubirii și solidarității creștine.

Ad. 3. O preocupare constantă a membrilor Asociației parohiale „Calea Mântuirii” a fost și a rămas aceea, de a atrage cât mai mulți copii și tineri la viața și activitatea Bisericii. Așa se explică prima preocupare a acestora de a organiza activitățile duminicale pentru copiii de la „Grupa duminicală”. În același timp, aceștia și-au dat seama, că nu este suficient să rămânem doar la această activitate, ci se impun eforturi pentru a putea atrage și implica pe cât mai mulți tineri la viața liturgică, misionară, socială și culturală a Bisericii. În acest context, se vor face propuneri concrete, pentru ca acest deziderat să se poată contura cât mai bine.

Ad. 4. Doamnele educatoare de la „Grupa duminicală” realizează în fiecare duminică activitățile obișnuite cu copiii: rugăciuni, poezii, desen, convorbiri duhovnicești ș.a., precum și descinderi în afara Bisericii, ca de exemplu: pelerinaje, plantări de pomi, expoziții de lucrări realizate de copii, activități cultural-educative etc.

Ad. 5. S-au întreprins discuții, analize cu privire la valoarea siglei Asociației parohiale „Calea Mântuirii”, care se află la fiecare act sau document emis de către Asociație.

Ad. 6. Anul acesta – 2023 – se vor împlini 15 ani de la înființarea legală a acestei Asociații (2008-2023). De aceea, membrii acesteia au venit cu propuneri legate de modul în care s-ar cuveni să fie marcați cei 15 ani de activitate a Asociației „Calea Mântuirii”. Unul din proiectele legate de această aniversare ar putea fi, de exemplu, lansarea celui de al doilea volum al conferințelor din ciclul „Serile duhovnicești de la Catedrala veche”.

La punctul 7: Diverse, cei prezenți au exprimat diferite opinii asupra provocărilor actuale la adresa conștiinței și modalități de a le răspunde și, eventual, a le depăși.

FB

Galerie foto