27 septembrie 2023

Sedința membrilor Asociației parohiale „Calea Mântuirii” din 27 septembrie 2023

Reînnoim lucrarea bisericească a Asociației „Calea Mântuirii”

După o întrerupere de câteva luni, din cauza vacanței de vară, membrii Asociației parohiale „Calea Mântuirii” s-au întrunit într-o nouă ședință, pentru a înnoi eforturile lor, în vederea continuării activității bisericești, la care s-au angajat în urmă cu aproape cincisprezece ani, soroc ce se va împlini în toaman acestui an.

Astfel, în ziua de 27 septembrie 2023 a avut loc prima ședință, după această întrerupere, a Asociației parohiale „Calea Mântuirii”. Ordinea de zi a fost următoarea:

  1. Situația activităților de la „Grupa duminicală”

  2. Reluarea ciclului conferințelor „Serile duhovnicești de la Catedrala veche”

  3. În toamna acestui an se împlinesc 15 ani de la înființarea Asociației (2008-2023)

  4. Pelerinajul copiilor de la „Grupa duminicală”

  5. Posibilitatea republicării „Cărții de rugăciuni”

  6. Diverse

Ad. 1. Se reia activitatea de la Grupa duminicală. În urma discuțiilor purtate, s-a concluzionat faptul, că ar trebui diversificate activitățile ce urmează a fi desfășurate în cadrul Grupei duminicale. Prin urmare, s-a propus, să se reia sau să se inițieze unele ateliere de lucru sau activități: atelier de turtă dulce, expoziție caritabilă de Crăciun, seară de povești, difuzarea de fluturași pentru credincioși, în care să se menționeze aceste activități etc.

Ad. 2. Reluarea conferințelor de la Catedrala veche. S-a subliniat, din nou, importanța conferințelor lunare, în care să se abordeze teme de actualitate, care frământă sufletul credincioșilor de astăzi. Prima conferință ar trebui să aibă loc la finalul lunii octombrie a.c.

Ad. 3. Anul acesta se împlinesc !5 ani de activitate a Asociației. S-au făcut propuneri de evidențiere a acestui soroc și activități concrete legate de acest eveniment. Curgerea timpului nu se oprește din loc; de aceea, toți cei prezenți au evidențiat faptul, că în toamna acestui an se vor împlini 15 ani de activitate continuă a Asociației parohiale „Calea Mântuirii” (2008-2023). Consemnarea acestui moment este importantă, nu pentru ca cineva să se poată lăuda, ci pentru faptul, că Biserica lui Hristos ne solicită pe fiecare dintre noi, cei botezați în Biserica Sa, să ne implicăm în mod concret și curajos în lucrarea mărturisitoare a iubirii și adevărului Său mântuitor.

Ad. 4. Pelerinajul copiilor. S-a propus, de asemenea, ca unele pelerinaje care au avut loc în anii trecuți, să poată fi reluate și în prezent, deoarece este vorba de alți participanți, care vor fi implicați în acestea.

Ad. 5. Reeditarea „Cărții de rugăciuni”. Unul din membrii Asociației, apreciind importanța Cărții de rugăciuni pentru viața credincioșilor și impactul pe care aceasta a avut-o, a propus ca aceasta să fie reeditată, contribuind el însușii la cheltuielile legate de retipărirea cesteia. Această Carte de rugăciuni va fi distribuită în mod gratuit credincioșilor, și, în mod deosebit familiilor tinere, precum și celor doritori să o folosească în viața lor duhovnicească.

Ad. 6. Diverse. La acest punct de pe ordinea de zi au fost discutate unele aspecte tehnice referitoare la modul de desfășurare a acestor ședințe bilunare și cu privire la prioritățile ce va trebui să fie reținute de către membrii Asociației.