13 decembrie 2023

În ziua de miercuri 13 decembrie 2023 a avut loc o nouă ședință a membrilor Asociației parohiale Calea Mântuirii, la biroul parohiei ortodoxe române Arad-Centru, cu următoarea ordine de zi:

În fața ieslei Betleemului
  1. Seară de colinde a corului copiilor parohiei Arad-Centru.

  2. Pregătirea acordării ajutoarelor pentru familiilor nevoiașe

  3. Pregătirea Cărții de rugăciune, ediția a doua, completată

  4. Tema teologică: În fața ieslei Betleemului

  1. Și în acest an, copiii de la parohia ortodoxă română Arad-Centru, pregătiți și dirijați de părintele profesor Gabriel Streulea, au prezentat în seara zilei de miercuri, 13 decembrie 2023 un program de colinde, în catedrala veche din Arad, cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”. Majoritatea covârșitoare a membrilor acestui cor au fost, iar unii mai sunt și acum, membrii ai Grupei duminicale de la Catedrala veche. În cadrul acestei Grupe, prin implicarea unor doamne educatoare, coordonate de doamna Florina Babău, copiii care frecventează în duminici Catedrala veche, sunt inițiați în cunoașterea și învățarea unor rugăciuni, poezii, pregătiți pentru împărtășirea cu Sfintele Taine.

Corul copiilor a interpretat 6 colinde: Ia sculați voi, gazde mari!, Aduc vâscul de noroc, Moș Crăciun, pribeag Părinte, La nunta din Cana Galileii și Colindița.

Prezentarea acestui program de colinde a fost făcută de preotul profesor Ioan Tulcan, președintele Asociației parohiale „Calea Mântuirii”. Acesta a evidențiat modul constituirii Grupei duminicale și a acestui cor, importanța educației religioase a copiilor și implicarea părinților în acest proces educativ. La finalul programului de colinde, prezentatorul a adus calde și respectuoase mulțumiri parohiei Arad- Centru, dirijorului și copiilor acestui cor, precum și părinților acestora, care știu să se implice atât de frumos în educarea lor, precum și prin aducerea acestora în „Casa lui Dumnezeu”.

  1. Ca de fiecare dată, în preajma sărbătorii Nașterii Domnului, membrii Asociației parohiale „Calea Mântuirii” pregătesc aproximativ 30 de pachete cu alimente, ce vor fi oferite unor credincioși mai nevoiași ai parohiei Arad-Centru. Astfel, în ziua de miercuri, 20 decembrie 2023, aceștia vor pregăti și distribui aceste pachete acelor credincioși, care vor avea trebuință de ele.

  2. La solicitarea mai multor credincioși, s-a propus reeditarea „Cărții de rugăciuni”, apărute inițial, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, în anul 2006, exemplare distribuite, gratuit, credincioșilor. Urmează ca acest exemplar să fie completat și propus spre reeditare, spre satisfacerea dorințelor și a nevoilor duhovnicești ale credincioșilor, distribuindu-se în mod gratuit acestora.

  3. Taina mântuirii în contextul Betleemului.

La fiecare ședință a acestei Asociații se discută câte o temă teologică și duhovnicească, ce stârnește un interes deosebit din partea membrilor laici ai Bisericii. De această dată, s-a insistat cu precădere asupra tainei mântuirii oamenilor prin venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, sub chipul unui Prunc nevinovat. În strânsă legătură cu taina Crăciunului se află taina mântuirii noastre.

A continuat apoi, un dialog viu, interesant și aprofundat între membrii Asociației și președintele acesteia, în legătură cu exigențele mântuirii personale a fiecărui om, pentru care Iisus Hristos – Omul adevărat și Dumnezeu adevărat a venit în maximă apropiere de oameni, pentru a-i vindeca de păcatul în care se aflau și pentru a-i aduce din nou la comuniunea desăvârșită cu Tatăl, devenind prin Fiul Său întrupat, fii ai Săi. S-au exprimat unele nedumeriri pe care omul contemporan le are în legătură cu mântuirea sa. Care sunt exigențele acestei mântuiri personale a omului? Răspunsul Bisericii, pe temeiul Sfintei Scripturi și a întregii învățături a Mântuitorului este: Dumnezeu ne dăruiește „puntea” harului Său, prin care ne cheamă la un răspuns; iar, omul răspunde harului iubitor dumnezeiesc prin „credința lucrătoare prin iubire”(Galateni 5, 6). Așadar, pentru mântuirea fiecărui om este necesar harul lui Dumnezeu, la care omul să răspundă cu credința sa, exprimată în faptele cele bune. Sărbătoarea Crăciunului îndeamnă pe fiecare om să se gândească la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru oameni, prin trimiterea în lume a Fiului Său, precum și la ceea ce trebuie să răspundă omul la această dovadă a iubirii lui Dumnezeu față de el, dăruindu-și Lui întreaga sa viață.

În final, s-au exprimat gândurile bune de felicitare cu prilejul sfintelor sărbători, pe care să le întâmpinăm cu toții întru bucuria și nădejdea mântuirii.