| 21 decembrie 2014

Darul copiilor adus Pruncului Iisus (21.12.2014)

   Serbarea copiilor care îşi dăruiesc fiecare Duminică dimineaţa Domnului, atât la grupa duminicală de la Catedrala Veche (Parohia Arad Centru), cât şi la Sfânta Liturghie, a avut loc în data de 19 decembrie 2014 la Catedrala Veche. Îndrumaţi de cele două doamne educatoare, după Slujba Vecerniei, glasurile cristaline ale micilor colindători, din inimi curate, au adus dar de laudă Naştereii Mântuitorului Iisus Hristos.

   Programul serbării a cuprins scena Naşterii Mântuitorului care a prins viaţă înaintea celor prezenţi în biserică, prin poeziile şi colindele copiilor. Toţi am fost îndemnaţi să lăudăm, să cântăm şi să ne bucurăm la Praznicul începutului mântuirii noastre. Aşa după cum spuneau şi preoţii slujitori, părintele Ioan Tulcan şi părintele Traian Micoroi, acestă zi a fost pentru cei prezenţi, un început de înălţare spirituală spre Praznicul Naşterii, iar copiii reprezintă nu doar o bucurie a familiei, ci şi a Bisericii, ei fiind pildă pentru cei mari şi exemplu de viaţă creştină, după cum ne îndeamnă Mântuitorul: „Lăsaţi copii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca aceştia. Adevărat grăiesc vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un prunc nu va intra în ea” (Luca 18, 16-17).

   După încheierea serbării, s-au oferit daruri copiilor din partea Asociaţiei “Calea Mântuirii” Arad. Micii colindătorii s-au bucurat de pachete cu dulciuri, şi cărţi religioase. Pe lângă darul poeziilor şi al colindelor au oferit părinţilor o decoraţie cu scena Naşterii sau un glob, realizate de ei în cadrul activităţilor de la grupa duminicală.

   Fie ca Mântuitorului Iisus Hristos să reverse harul, binecuvântarea, pacea şi mila Sa asupra copiilor, a părinţilor lor, asupra tuturor creştinilor şi să ne îndrepte clipă de clipă către faptele cele bune, spre slava lui Dumnezeu şi spre dobândirea Vieţii veşnice! (Sorin Săplăcan).

Galerie foto