14 decembrie 2019

Semnificația praznicului Nașterii Domnului

Membrii Asociației parohiale „Calea Mântuirii” s-au exprimat de mai multe ori, în legătură cu semnificația unor sărbători sau cu aceea a unor învățături de credință ale Bisericii sau cu cele legate de viața duhovnicească a Bisericii, aflate în legătură directă cu viața credincioșilor. Iată, și de această dată, au dorit să împărtășească gânduri și trăiri în legătură cu semnificația sărbătorii Nașterii Domnului sau Crăciunul, pentru a rememora importanța praznicului, dar, poate, și pentru a-i îndemna și pe alți credincioși să reflecteze asupra acestei sărbători și să extragă din ea raze de lumină și de bucurie pentru viața lor creștinească.

Ardeu Lucian: Sărbătoarea Crăciunului a fost și este pentru mine o adevărată fascinație. Copil fiind, așa am perceput-o. De imaginea Crăciunului ține prezența magilor, care călăuziți fiind de o stea, au ajuns la peștera Betleemului, unde se afla Pruncul Iisus și Maica Sa. Ei au intra în peșteră și I-au adus Pruncului Iisus daruri: aur, tămâie și smirnă. De atunci creștinii, în  frunte cu copiii au călătorit în mod tainic spre Betleem, pentru a-L întâlni pe Cel Născut acolo și apoi, au pornit să aducă tuturor vestea Nașterii lui Iisus. Eu simt Crăciunul ca pe cea mai mare minune, pe care a făcut-o Dumnezeu pentru omenire. Nu numai Învierea Domnului este o mare minune, ci și Nașterea Fiului lui Dumnezeu, în chip de om, este o mare minune.

Copiii de odinioară trăiau mult mai intens fascinația tainică a Crăciunului. Copiii de odinioară trăiau mult mai viu taina Crăciunului față de cei de astăzi. De aceea, cred, că părinții de astăzi ar trebui să-i ajute pe copii, să simtă și ei tot mai mult semnificațiile pline de bucurie ale Crăciunului.    

Băbău Florin: În preajma marii sărbători creștine a Nașterii Domnului conștientizăm tot mai mult, că o mulțime de probleme am avut de rezolvat în cursul acestui an; pe de altă parte, a venit toamna cu manifestările ei astronomice: aspectul întunecat, mohorât al vremii, mai rece și multă umezeală, ceea ce creează o stare de disconfort interior și exterior. Dar, treptat, se apropie Crăciunul, care deschide noi perspective pentru oameni și care este asemenea unei înviorări a sufletului uman. Așadar, Crăciunul ne apare ca o mare lumină, un fel de gură de aur, care ne cuprinde pe toți. De aceea, de-abia îl așteptăm, cu multă speranță.

Această sărbătoare declanșează în fiecare dintre noi, revărsarea sau redescoperirea trăirilor personale de odinioară legate de acest praznic, și prin care suntem legați de toți strămoșii noștri, care și ei au fost părtași ai aceleiași trăiri a Crăciunului. Dar, de fiecare dată, această sărbătoare înseamnă și o noutate reală pentru noi astăzi. De fapt, și în aceasta constă sensul Crăciunului: ne leagă pe cei de astăzi de generațiile trecute, dar, totodată, ne provoacă și  pe noi să fim la înălțimea celebrării acestui eveniment al mântuirii noastre, care înseamnă  Întruparea în istorie a Fiului lui Dumnezeu.

Crăciunul poate fi definit și ca un fel de licărit de speranță ce se aprinde acum și aici în sufletele noastre.

Bica Florin: Sărbătoarea Crăciunului este asemenea unui popas spiritual, care ne invită să ne împărtășim din darurile pe care le oferă tuturor oamenilor. Este sărbătoarea bucuriei și a recunoștinței pe care oamenii sunt datori față de Dumnezeu, pentru marea Lui iubire față de întreg neamul omenesc, prin trimiterea în lume a Fiului Său iubit.  Această sărbătoare este una a comuniunii și a familiei binecuvântate. De aceea, dorim să fim împreună de Crăciun, cu toți cei dragi, pentru a spori și în felul acesta bucuria și lumina de sărbătoare.

Aici, cred că se află și bucuria transmiterii în lume a veștii Nașterii Pruncului Iisus, prin faptul, că pornim să colindăm, să aducem tuturor bucuria eliberării de moarte a oamenilor, prin venirea în lume a lui Mesia. Deci, pe scurt: bucurie, comuniune, familie și speranță învățăm din mesajul acestui praznic. 

 Dărăban Ovidiu: Sărbătoarea Nașterii Domnului este cel mai drag praznic sufletului meu.  Pentru mine este un moment de mare bucurie, de nădejde, de apropiere de cei dragi, un bun prilej de renaștere spirituală și de reflectare asupra adevăratului sens al vieții. Se naște Hristos, Mântuitorul lumii, împăcarea omului cu Dumnezeu. De asemenea, sărbătoarea Nașterii Domnului înseamnă venirea lui Mesia pe pământ spre a mântui lumea și a ne elibera de păcat. Acest praznic împărătesc trebuie așteptat cu multă căldură a inimii, cu disponibilitatea de a primi mesajul lui.  

Hațegan Ovidiu: Nașterea Domnului înseamnă pentru mine un eveniment al marii bucurii personale și familiale, așteptat pe parcursul unui an întreg.  Crăciunul înseamnă pentru mine o adevărată fericire  pe care o văd și o simt în ochii familiei mele reunită la masa de Crăciun, după ce mai întâi, am gustat din bucuria și fericirea de a trăi taina Crăciunului la Sfânta Liturghie de Crăciun din Biserică, de unde, apoi, se transferă și în familie.

Este acea vrajă pe care o simt în emoția și bucuria copilului nostru, când la noi în casă vine Moș Crăciun. Atmosfera Crăciunului se trăiește de către fiecare creștin, în opinia mea, în mod anticipat, când în perioada premergătoare sărbătorii lumea începe să fie cuprinsă de vraja sărbătorilor ce vor veni...Pe măsură ce se apropie Crăciunul, se începe pregătirea mâncărurilor tradiționale, care și ea exprimă bucuria sărbătorii. Apoi, împodobirea bradului, mersul cu colindatul la rudenii și prieteni, pentru ca apoi, să se simtă voioșia oamenilor aflați în euforia sărbătorii. Culminarea celebrării praznicului Crăciunului are loc la biserică, unde, în aceste zile de praznic, familiile cu mic cu mare merg, spre a se încărca sufletește din participarea la iubirea lui Dumnezeu revărsată peste lume prin Nașterea Pruncului Iisus și trăită sau experimentată în cadrul Sfintei Liturghii.

Cu alte cuvinte, simt că bucuria, pacea și speranța, ce vin de la Betleem, inundă lumea cu farmecul și vraja Crăciunului. 

Popovici Bogdan: Pentru mine Crăciunul este începutul speranței pe care Dumnezeu a dăruit-o lumii, când a hotărât să-L trimită în lume pe Fiul Său în chip de om. Dacă ne gândim la faptul, că oamenii se aflau într-o mare criză religioasă, morală, socială etc. până la venirea în lume a lui Mesia,  odată cu venirea Sa în lume se naște un nou veac, o nouă lume, lumea de după Hristos, în care ne aflăm și noi cei de astăzi. Dacă lumea de până la venirea în lume a Pruncului Iisus era o lume a păcatului, a răului și a morții, odată cu venirea lui Iisus apare lumea reînnoită, salvată de la moarte și cu perspectiva vieții veșnice. De fapt, acest fapt îl celebrăm noi la Crăciun.

Cu alte cuvinte, Crăciunul reprezintă începutul unei lumi noi, în care suntem integrați și noi. Dar, nici o clipă nu trebuie să uităm faptul că evenimentul Crăciunului se va finaliza și va rodi în Învierea Celui născut în Betleem, și, odată cu El, suntem ridicați și noi oamenii prin Învierea Sa. Despre această legătură dintre Nașterea Pruncului Iisus, Pătimirile, Moartea și Învierea Sa ne vorbesc și colindele pe care le ascultăm cu atâta bucurie.

Prodan Daniel: Pentru mine sărbătoarea Nașterii Domnului sau Crăciunul înseamnă prilejul pe care ni-l oferă aceasta, de a pune într-o legătură foarte strânsă ceea ce înseamnă pentru om: Credința, Tradiția, Familia. Darul credinței înseamnă primirea acestei puteri prin care ni se arată dragostea lui Dumnezeu față de lume, și, în mod cu totul deosebit, manifestată aceasta în ieslea din Betleem, prin Pruncul Iisus născut acolo. Prin Tradiția creștină vie, toți creștinii sunt beneficiarii acestei iubiri nemărginite a lui Dumnezeu, transmisă din generație în generație până astăzi. Dar, trăirea concretă a ceea ce s-a petrecut la Betleem are loc la nivel personal și comunitar. Adică simțirea ei în sufletul fiecărui om, precum și trăirea ei în familia creștină și în comunitatea mai extinsă a Bisericii. În aceasta constă fascinația, lumina și  frumusețea Crăciunului.       

Săplăcan Sorin: Nașterea Domnului trebuie înțeleasă de fiecare creștin, ca retrăire a venirii în lume a Mântuitorului întregii omeniri. Această venire în lume a Sa sub chipul unui Prunc nevinovat a avut loc în Peștera Betleemului.

În plan personal, fiecare creștin devine părtaș al acestui eveniment, în măsura în care a întreprins efortul duhovnicesc în perioada Postului Nașterii Domnului, prin rugăciune, post și săvârșirea faptelor bune, ca pregătire pentru marele praznic al Crăciunului. Bucuria și darurile sărbătorii se trăiesc de fiecare creștin în parte, dar, și în comunitatea mai largă a Bisericii.

Încununarea trăirii personale a Nașterii Domnului are loc prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului în ziua de praznic, când, cu adevărat Iisus Hristos Se sălășluiește în interiorul profund al credinciosului, în peștera sufletului său și intrând în comuniunea doxologică a îngerilor, păstorilor și magilor.

Schneider Florin: Nașterea Domnului este sărbătoarea marii bucurii pentru întreaga omenire. Este o vreme a lui Dumnezeu, Care arată marea Sa iubire pentru noi oamenii. Evenimentul acesta poate fi un moment al vindecării și al reînnoirii sufletești.

Pentru mulți, însă, Crăciunul este un moment al întristării. Nu au bani pentru a cumpăra cadouri pentru copii, familie și prieteni. Mulți sunt întristați de Crăciun când se gândesc la cei dragi, care nu vor putea să vină acasă de sărbători, din diferite motive. Mesele îmbelșugate pot fi doar o dorință și nu o realitate pentru alții.

Totuși, putem fi cu adevărat fericiți de Crăciun! Indiferent de starea materială în care ne-am afla, bucuria și fericirea noastră se bazează pe faptul, că în Iisus Hristos am fost făcuți fii iubiți ai lui Dumnezeu. Privește, Crăciunul, într-un mod nou, Anul acesta! Aceste zile de sărbătoare sunt o ocazie excepțională de a-L invita pe Pruncul Iisus în inima ta, iar în acest fel vei avea un „Crăciun fericit”!

Bucuria și pacea lui Iisus te vor însoți pe tot parcursul anului ce vine.

Ștefu Simi: Pentru mine sărbătoarea Crăciunului este un popas copleșitor din punct de vedere spiritual. Este evenimentul care ne face contemporani cu evenimentul petrecut acum mai bine de 2000 de ani, când cerul coboară pe pământ, prin trimiterea în lume a Fiului lui Dumnezeu, sub chipul unui Prunc nevinovat.  Pentru a spune pe scurt, Crăciunul înseamnă: mântuire, iubire, bunătate, familie, prietenie. Cu alte cuvinte, această sărbătoare înseamnă tot ceea ce este mai frumos, mai nobil și mai necesar pentru viața oamenilor.

A consemnat: Pr. Ioan TULCAN