25 august 2019

Misiune religioasă în parohia ortodoxă română din orașul Fulda ( Bavaria - Germania)

Diaspora românească este o realitate incontestabilă în întreaga lume occidentală, și, prin urmare, și în spațiul german. În toate așezările umane mai compacte s-au grupat și românii ortodocși din Germania. La mijlocul secolului trecut emigrația românească avea mai mult cauze politice, românii încercând să scape din lagărul așa-zis socialist, refugiindu-se în lumea liberă din Occident. Dar, în ultimele decenii s-a putut observa un exod al românilor, de toate profesiile, în spațiul european apusean, pentru o mai bună afirmare în plan profesional, pentru condiții de muncă mai bune și desigur, nu în ultimul rând, pentru un trai mai îmbelșugat, decât îl putea oferi acestora România.

   Dacă în secolul trecut românii s-au așezat în Germania în marile metropole sau în jurul acestora ca: München, Frankfurt, Freiburg im Breisgau, Berlin, Stuttgart, Hamburg etc., în ultimele decenii românii au ales să trăiască și în orășele mai mici, dar, ospitaliere, în care au căutat să-și găsească un loc de viețuire și de muncă. Prin urmare, aceștia au dus cu ei și identitatea lor creștină ortodoxă, pe care au simțit nevoia să o afirme chiar mai accentuat, decât o făceau aceasta în România.  

    Așa se explică numărul mare de parohii ortodoxe române existente în Germania, aflate sub jurisdicția Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord cu sediul la Nürnberg. Numărul parohiilor existente în cadrul acestei Mitropolii depășește cu mult cifra de o sută.

    Dintre parohiile mai recent înființate în Germania se află și Parohia  ortodoxă română cu hramul „Înălțarea Domnului” și „Sfântul Ierarh Bonifație”, din orașul german Fulda, parohie înființată în anul 2016, aflată sub păstorirea tânărului și vrednicului preot Viorel Dîrdîiac. Această parohie  este tânără nu numai prin data înființării ei, ci și prin membrii parohiei care în majoritatea lor covârșitoare sunt tineri, între 25 și 55 de ani. Mulți dintre aceștia sunt medici și implicați activ în bunul mers al parohiei: cântarea de strană, Consiliul și Comitetul parohial, precum și în alte activități bisericești, sub coordonarea vrednicului Preot Viorel Dîrdîiac.

    În Duminica a zecea după Rusalii, în 25 august 2019, credincioșii acestei parohii au avut bucuria de a avea în mijlocul lor pe Preotul Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan, de la facultatea de teologie din Arad, care a slujit împreună cu preotul paroh al acestei parohii și a rostit cuvântul de învățătură legat de textul evanghelic citit la Sfânta Liturghie despre vindecarea fiului lunatic (cf. Matei 17, 14-23). Părintele Tulcan a evidențiat în cuvântul său, virtuțile pe care le-a manifestat tatăl îndurerat din Evanghelie, pentru fiul său grav bolnav. Între aceste virtuți au fost menționate următoarele: dragostea jertfelnică și responsabilă a tatălui pentru fiul său; smerenia sa, rugăciunea stăruitoare, speranța în ajutorul lui Iisus Hristos și credința sa puternică în Cel Care S-a dovedit a fi ultima sursă de ajutor pentru el și fiul său. Aceste virtuți ale tatălui din Evanghelia acestei duminici sunt deosebit de grăitoare pentru fiecare părinte, pentru toți credincioșii, care caută ajutor, izbăvire, vindecare și mântuire.

      Această duminică a fost asemenea unei oaze duhovnicești, în care cu toții, preoți și credincioși ai parohiei ortodoxe române din Fulda, s-au bucurat și înviorat duhovnicește sub lumina harului lui Iisus Hristos, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.

 

Rep.

Galerie foto