3 mai 2021 10:00

În ziua a doua a Sfintelor Paști, luni 3 mai 2021, a avut loc o misiune religioasă în parohia ortodoxă română din Curtici, sub semnul luminii Învierii Domnului.

În lumina Învierii. Misiune religioasă la parohia Curtici

       În această zi s-a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cea nouă din Curtici, împreună cu preoții parohiei: Ilie Nădăban, Gheorghe Moț, Liviu Iștoc și Gheorghe Bozian, preot pensionar, la venerabila vârstă de 88 de ani.

      La Sfânta Liturghie au participat mulți credincioși, care au umplut sfântul locaș, iar răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul parohiei, dirijat cu multă măiestrie, competență și dăruire de către profesorul Adrian Bughi.

     La momentul îndătinat, preotul prof. dr. Ioan Tulcan a rostit predica, având ca temă: Darurile Învierii. Părintele predicator a pus în lumină semnificația  marelui praznic, care celebrează Învierea Mântuitorului, umplând de lumină totul: „cerul, pământul și cele dedesubt”. Evenimentul Învierii lui Iisus Hristos revarsă asupra lumii bogăția darurilor Sale, care luminează, înfrumusețează, înnoiește și sfințește lumea. Au fost puse în evidență câteva dintre darurile Învierii lui Iisus Hristos: lumina, bucuria, iertarea, pacea și arvuna vieții veșnice. Despre toate aceste daruri a vorbit Iisus Hristos- Biruitorul morții. Cu darul bucuriei a salutat Iisus Hristos Cel înviat din morți pe femeile mironosițe, care au venit la mormântul lui Iisus, pentru a-i unge trupul mort, cu miresmele pe care le pregătiseră, trimițându-le pe acestea să ducă vestea Învierii ucenicilor Săi. Învierea lui Iisus a umplut totul de lumină, adică de sens, pe care fiecare lucru l-a primit prin Învierea Domnului, și, mai ales, viața omului pe pământ este luminată deplin prin Înviere. Cu salutul păcii i-a întâmpinat Domnul înviat pe Apostolii Săi atât în seara Învierii, cât și la opt zile după Înviere, darul păcii fiind un dar esențial al Învierii; căci prin Pătimiri, Moarte și Înviere, Iisus Hristos a adus împăcarea omului cu Dumnezeu, transformându-ne din „fii ai mâniei” (cf. Efeseni 2, 3) în fii ai iubirii lui Dumnezeu. Darul păcii adus de Hristos a fost pus într-o lumină puternică de Apostolul Neamurilor: „Căci El este pacea noastră, El care a făcut din cele două – una, surpând peretele din mijloc al despărțiturii, desființând vrăjmășia în trupul Său…ca întru Sine pe cei doi să-i zidească într-un singur om nou și să întemeieze pacea” (Efeseni 2, 14-15).  Prin Învierea Sa, Iisus Hristos a adus arvuna vieții celei veșnice, pentru întreaga umanitate. Hristos Cel înviat din morți ne-a strămutat „din moarte la viață și de pe pământ la cer” (Peasna I-a din Canonul Învierii).

      Darurile Învierii revărsate peste lume, înfrumusețează, luminează și sfințesc lumea. Iar, aceste daruri sunt întotdeauna creatoare în viața oamenilor și sunt ca un ferment care transfigurează și înalță viața oamenilor în orizontul veșniciei.

   În după amiaza acelei zile pascale, 3 mai a.c. preotul I. Tulcan a slujit la înmormântarea credincioasei Don Sida, împreună cu preoții parohiei Curtici. Părintele Tulcan a predicat și cu acel prilej despre Învierea lui Hristos și învierea noastră.  Părintele predicator a evidențiat legătura existentă între Învierea lui Iisus Hristos și învierea oamenilor. Așa cum prin primul Adam, omul a ajuns în moarte (cf. Romani 5, 12), tot așa, prin Învierea Noului Adam, Iisus Hristos, omenirea a primit din nou șansa veșniciei, aceea, de a nu mai fi robi ai morții, ci biruitori împreună cu Hristos, spre viața veșnică. Au fost reliefate mărturiile Sf. Apostol Pavel, referitoare la această legătură a învierii oamenilor, ca rod al Învierii lui Hristos (cf. I Corinteni cap. 15). Creștinii au această misiune aici pe pământ de a fi mărturisitori ai vieții atotbiruitoare a Lui Iisus Hristos, pe care au primit-o fiecare la propriul Botez, când am fost îngropați împreună cu Hristos și am înviat la o viață nouă împreună cu El (cf. Romani 6, 3-6).