Marți | 14 noiembrie 2023 18:00

Asociația parohială „Calea Mântuirii” la 15 ani de existență (2008-2023)

Timpul se scurge foarte repede nu numai în viața oamenilor, în general, ci și în aceea, a așezămintelor, instituțiilor, organizațiilor, asociațiilor etc. care, în ultimă instanță poartă mai accentuat tot pecetea omului. Așa am perceput și această trecere a timpului în ceea ce privește Asociația parohială „Calea Mântuirii”, de pe lângă parohia ortodoxă română Arad-Centru (Catedrala veche). Împlinirea acestui soroc nu putea trece neobservată de către membrii acestei Asociații bisericești.

Astfel, în seara zilei de 14 noiembrie 2023 în Catedrala veche din Arad, după slujba Vecerniei, în prezența membrilor acestei Asociații, s-a săvârșit un Tedeum urmat de un Polihroniu de către un sobor de preoți, din care au făcut parte: Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, președintele Asociației, Prot. Falvius Petcuț, prototpopul Aradului și preotul paroh al parohiei ortodoxe române Arad-Centru și Pr. Prof. Gabriel Streulea, de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad și preot slujitor la parohia amintită.

La finalul slujbei Părintele Ioan Tulcan a rostit un scurt cuvânt în care a reliefat câteva aspecte referitoare la înființarea Asociației „Calea Mântuirii”, intențiile ei, liniile mai importante ale activității acesteia etc. Acesta a arătat, că inițiativa înființării Asociației au avut-o câțiva credincioși ai parohiei, care au dorit să fie o prezență vie și lucrătoare în viața Bisericii, toți având și o pregătire profesională importantă în societatea de astăzi. Dar, în afară de aceasta membrii Asociației sunt creștini practicanți, prezenți cu regularitate la sfintele slujbe ale Bisericii, când sunt în localitate, manifestând un atașament deosebit față de Biserică și față de prezența ei în societatea secularizată de astăzi.

Consultări exploratorii legate de înființarea Asociației parohiale „Calea Mântuirii” au avut loc încă de la începutul anilor 2000.

Intențiile membrilor acesteia au fost de la început următoarele: sprijinirea unor activităţi pentru copii, concretizându-se prin activitățile „Grupei duminicale” de copii, activități filantropice, mai ales, în preajma marilor sărbători ale Crăciunului și Sf. Paști, inițierea, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu al Aradului a ciclului de conferințe „Serile duhovnicești de la Catedrala Veche”, aflate acum la cea de-a 47 întâlnire, un prim volum al acestora apărând deja, organizarea de pelerinaje pentru copii și de ateliere de lucru cu aceștia, publicarea unor materiale de educație creștină pentru credincioșii de astăzi etc.

Părintele Tulcan a mulțumit Părintelui paroh Flavius Petcuț pentru ajutor, receptivitate și implicare în asigurarea celor necesare pentru activitățile cu copiii, Părintelui Gabriel Streulea pentru inițierea unui cor cu copiii, care a dat și răspunsurile la Sfânta Liturghie de câteva ori, precum și tuturor Părinților slujitori ai Parohiei Arad-Centru pentru conlucrare și sprijin.

De asemenea, Părintele Petcuț luând cuvântul a felicitat pe membrii Asociației pentru activitatea lor, arătând importanța atașamentului credincioșilor față de Biserică și de slujirea ei, evidențiind și câteva proiecte importante ale parohiei, care se doresc a fi materializate într-un viitor nu prea îndepărtat și la care își pot aduce contribuția și membrii acestei Asociații.

Evenimentul acesta duhovnicesc de mulţumire s-a încheiat cu dorința tuturor de a adânci și mai mult iubirea față de Dumnezeu și față de Biserică, precum și slujirea ei jertfelnică în lumea de astăzi.

 

 

Galerie foto