Redirectionati 2% din impozit către Asociaţia "Calea Mântuirii"

Adresa: Str. Meţianu, nr.16, Arad, Romania. (intrarea prin curtea Catedralei Vechi)

E-mail: asoc.caleamantuirii(at)gmail.com

Tel. 0257-281803

 

Date cont bancar, pentru donaţii: cod IBAN - RO74 BUCU 5750 1893 2511 RO01, Alpha Bank Arad.

 

230 1Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil pentru susţinerea entitătilor nonprofit care se infiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

Această donaţie nu costă nimic contribuabilul! Doar un formular de completat şi depus la Fisc până la data de 25 mai 2018. Dacă nu folosiţi această opţiune, suma respectivă ramane să fie încasată şi gestionată de stat.

Pentru listare formular: click dreapta; deschidere imagine într-o fereastra noua/open image in new tab; listare imagine format A4.

 

 

 

- Completati doua exemplare astfel:

WP 20160320 12 27 08 Pro

   • I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI 
  • Adresa – se înscrie adresa domiciliului fiscal.
  • Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de catre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
 • IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI - se lasa necompletat/se bareaza/se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil
 • Semnaţi şi depuneţi personal un exemplar din Formularul 230 completat de dvs. la registratura administraţiei financiare de care aparţineti (unde aveţi domiciliul sau unde locuiţi efectiv). Exemplarul 2, inregistrat de catre organul fiscal prin menţionarea unui număr, se păstrează de către dvs..
 • Termen maxim: până la data de 25 mai 2018.
 • Formularul se poate trimite şi prin poşta, cu scrisoare recomandată, pe adresa administraţiei financiare de care aparţineti (unde aveţi domiciliul). Sau puteţi să aduceţi formularul gata completat şi semnat la Catedrala Veche şi să-l lasaţi la pangar sau la grupa de copii, duminica.

Vă mulţumim !