Ziarul CALEA MÂNTUIRII

Săptămânal editat de Centrul de Studii Teologice-Istorice şi de Prognoză Pastoral-Misionară al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Arad.

Redactor fondator (1935): Preot Ilarion V. Felea.

Apare cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului

Vorbirea despre om înseamnă a lua în considerare însăși calitatea celui care formulează diferite întrebări despre om sau despre cel care se pronunță în mai multe privințe, referitor la existența omului pe pământ. Ce este cu adevărat omul, am încercat să arat cu un alt prilej, dar, pornind de la cele spuse atunci, am dori să extindem aceste considerații despre om, privite acestea în contextul celor două cuvinte: …

Cititi mai departe

În ultimii ani, primim tot mai des vești prin mass-media de toate felurile, că din ce în ce mai mulți oameni cad pradă acestui adevărat flagel, al experienței singurătății. Tot mai mulți semeni de-ai noștri se confruntă cu această situație, de a se afla singuri, izolați în casele sau apartamentele lor de bloc, pe care nimeni nu-i mai cercetează, nimeni nu le mai deschide ușa, astfel, încât ei se află …

Cititi mai departe

Când Te-ai coborât la moarte, Cel ce eşti Viaţa cea fără de moarte, atunci iadul ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii Tale; şi când ai înviat pe cei morţi din cele dedesubt, toate Puterile cereşti au strigat: Dătătorule de viaţă, Hristoase Dumnezeul nostru, mărire Ție.

Cititi mai departe

Cuvântul dumnezeiesc pe pământul românesc au odrăslit iar Biserica străbună cu Sfinți au împodobit, vrednici luptători s-au arătat Mucenicii și Mărturisitorii care pentru Hristos viața și-au jertfit iar Cuvioșii și Pustnicii întru nevoințe urmând calea Domnului chipuri îngerești au dobândit, Arhiereii și Preoții neîncetat vestind Cuvântul Evangheliei au mărturisit, iar binecredincioșii Voievozi Biserici …

Cititi mai departe

Cu sângele Mucenicilor Tăi, celor din toată lumea, ca și cu porfiră și vison Biserica Ta fiind împodobită, printr-înșii strigă către Tine, Hristoase Dumnezeule: poporului Tău trimite-i îndurările Tale, pace obștii Tale dăruiește și sufletelor noastre mare milă.

Cititi mai departe