Ziarul CALEA MÂNTUIRII

Săptămânal editat de Centrul de Studii Teologice-Istorice şi de Prognoză Pastoral-Misionară al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Arad.

Redactor fondator (1935): Preot Ilarion V. Felea.

Apare cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului

Botezul generează omul nou, renăscut la o viață nouă prin spălarea sacră de la Botez. Cu acest prilej are loc un eveniment, o transformare radicală, analogă celei care se adeverește în legătură cu darurile sfințite din cadrul Sfintei Liturghii. Este vorba de un realism absolut, existențial: omul este schimbat prin Sfintele Taine

Cititi mai departe

Tema propusă se situează în domeniul spiritualității ortodoxe răsăritene, mai precis, în cel al misticii. Ca disciplină teologică Mistica este relativ nouă, însă ca realitate trăită în sânul Bisericii ea este experiența însăși a creștinismului.

Asupra a ceea ce reprezintă inima, și curăția inimii în tradiția patristică răsăriteană, ne vom opri în rândurile care urmează.

Cititi mai departe

Tradiția ortodoxă arată că omul se poate îndumnezei, poate să ajungă la măsura desăvârșirii. Condiția fundamentală este purificarea de toate patimile. Acest proces de despătimire trece prin mai multe etape, esențială fiind păzirea poruncilor care îl conduc pe om la împlinirea voii lui Dumnezeu. Tot acest amplu proces trebuie însoțit de rugăciune.

Cititi mai departe

În societatea de astăzi auzim tot mai des făcându-se afirmația că putem fi oameni credincioși, buni, bineplăcuți înaintea lui Dumnezeu, fără ca aceasta să însemne neapărat, că avem nevoie de Biserică, de participarea la viața ei, la slujbele ei, la călăuzirea ei. Biserica pare a-i stânjeni pe anumiți oameni, chiar a-i irita, pentru că ea nu s-ar înscrie în tot ceea ce înseamnă preocupările imediate ale omului de …

Cititi mai departe

O simplă privire asupra omului contemporan ne oferă prilejul să observăm, că una dintre trăsăturile sale o constituie indiferența față de valorile perene de credință, dragoste, iertare, generozitate etc. Pentru omul postmodern nu reprezintă o importanță deosebită faptul, că el se află la întretăierea celor două lumi: spirituală și materială, că în fond, el are aspirații legate atât de lumea materială în mijlocul căreia trăiește, …

Cititi mai departe