Vineri | 22 noiembrie 2019 18:00

Tinerii și tentațiile lumii

În postul binecuvântat al Naşterii Domnului, vineri, 22 noiembrie 2019, în cadrul ciclului de Seri duhovnicești de la Catedrala Veche, a avut loc cea de-a XXXVII-a conferință, susținută de Pr. Lect. Univ. Dr. Ştefan Negreanu, profesor de Istoria Bisericii Universale la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad.

            Tema adusă în fața inimilor celor prezenți, „Tinerii și tentațiile lumii” este una extrem de actuală dar și de dureroasă. Totuși, părintele a semănat și nădejde în inimile ascultătorilor, precizând că multitudinea de ispite ale lumii contemporane este și o provocare pentru tineri, ca trecând prin ele și biruindu-le, să ajungă la o înălțime duhovnicească mai mare, la o creștere și o înțelepciune deosebită, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel care zice că unde se înmulțește păcatul, prisosește harul.

            Încă dintru început părintele a arătat că situația copiilor și a tinerilor a fost și este o problemă extrem de importantă și pentru Mântuitorul, de vreme ce dintre cele 3 învieri din morți săvârșite de Dânsul, una vizează  o copilă de 12 ani- fiica lui Iair, iar alta un tânăr- fiul văduvei din Nain.

            Mântuitorul ne cheamă pe toți să fim ca și prunci căci zice în Evanghelia de la Matei, capitolul 18, „De nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor.”. Iar părintele Ștefan a explicat lămurit ce au copii, ce au tinerii care încă nu s-au pervertit, care nu și-au stricat tinerețea lor, încât să ne cheme Mântuitorul pe toți ca să fim ca și ei. E vorba de credință, de smerenie și de dragoste necondiționată, care se grefează pe încredere totală. Dar în măsura în care ne-a descoperit care sunt virtuțile acestea mântuitoare pe care le întrupează copilul, a prezentat și vulnerabilitățile copiilor și de aici mai departe ispitele lor. Căci ușurința cu care merg spre credință poate fi deturnată foarte ușor de viclenia celor mari, copiii putând cădea ușor în capcana credulității. De asemenea, copiii prin statutul lor, sunt smeriți și se uită la cei mai mari așteptând sfaturile lor și imitându-i. Din păcate aici se află și cealaltă vulnerabilitate a lor, căci neștiind să deosebească binele de rău, copiază în chip firesc și relele, datorită smereniei lor, un rol foarte important avându-l și mediul în care trăiesc.

            „Lucrurile sunt atât de serioase și atât de grave, în legătură cu viață, cu creșterea, cu dezvoltarea copiilor, a tinerilor, cu lumea în sine, încât salvarea copiilor și tinerilor astăzi aproape este imposibilă”, a mai spus Părintele Ștefan, întărindu-ne totuși nădejdea că este cu putință mântuirea și salvarea inocenței și curăției copiilor și tinerilor, după cuvântul Mântuitorului care zice că ceea ce la om este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință.

            La finalul întrunirii, Părintele Ștefan Negreanu a răspuns numeroaselor întrebări puse de credincioșii din public, iar părintele prof. dr. Ioan Tulcan, alături de cei prezenți au mulțumit părintelui Ștefan Negreanu pentru deosebit de bogata prezentare care a mai pus o piatră la temelia mântuirii noastre, a celor cei care trăim în frământata societate de astăzi.

           

Gabriela TUDOSA

 

Galerie foto