28 februarie 2020 18:00

Raspunsul pastoral al Bisericii la  tentatiile lumii de astazi

Asociaţia „Calea Mântuirii” a organizat vineri, 28 februarie 2020, în pragul Postului celui Mare, ce-a dea patruzecea ediţie a Serilor duhovniceşti de la Catedrala veche, avându-l ca invitat pe Pr. Lect. Univ. Dr. Ştefan Negreanu, profesor de Istoria Bisericii Universale al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea” din Arad.             Evenimentul, având ca temă „Răspunsul pastoral al Bisericii la tentaţiile lumii de astăzi”, s-a dorit a fi dedicat în chip deosebit salvării tinerilor, pentru că această categorie este cea mai expusă provocărilor lumii. Căci tinerii sunt plini de avânt, de iubire, de căutări, de dorinţe bune, dar neavând experienţa minimă necesară, pot fi cu uşurinţă înşelaţi cu tentaţii nimicitoare. Părintele ne-a îndemnat să ieşim din atitudinea aceasta pasivă, în care aşteptăm să vină de undeva rezolvarea și să ne luăm soarta în mâini căci răspundem fiecare în parte de noi înşine, de cei din jurul nostru şi mai ales de cei tineri. Căci, chiar dacă noi am fi salvaţi şi nu ne-ar momi nimic, dacă tinerii noştri pier sufletește, ne stă înainte un viitor eşuat, fără nici o perspectivă.

Iar primul răspuns al Bisericii la tentaţiile lumii asupra tinerilor este rugăciunea. Tinerii pot fi salvați prin rugăciune, care se glăsuieşte şi se grăieşte în Duhul mai ales în Sfintele Taine şi în mod cu totul deosebit în dumnezeiasca Liturghie. Și părintele ne-a îndemnat să venim la Liturghie cu tinerii noştri în inimă, să ne rugăm cu stăruință pentru ei, să-i trecem şi pe pomelnic ca să fie pomeniţi şi la sfântul altar şi Dumnezeu văzând că noi venim cu lacrimi, cu durere, cu rugăciune, cu dragoste înaintea Lui pentru ei, cu siguranţă că va auzi, la dumnezeiasca Liturghie, fiind cea mai auzită rugăciunea noastră. Şi nu numai acolo să-i pomenim, ci şi în rugăciunile noastre particulare de pretutindeni, să ne rugăm, să cerem mila lui Dumnezeu pentru ei. Şi duhul acesta binecuvântat al rugăciunii îi va însufleţi, căci rugăciunea e foc şi îi va aprinde și pe ei şi vor începe să îl descopere pe Dumnezeu şi să se roage şi ei.

De asemenea părintele ne-a atras atenția că felul în care ne raportăm la tineri, deschiderea noastră priveghetoare, iubitoare, atentă foarte mult contează pentru ei, căci majoritatea căderilor din tinereţe se datorează căutării iubirii acolo unde nu este ea. Iar dacă noi nu le arătăm iubirea cea adevărată pe care să o vadă, să o descopere, caută în gunoaie şi tot găsesc câteva roşcove, dacă noi nu le dăm pâinea cea cerească a iubirii.

O altă poartă către tineri este credinţa noastră, care trebuie să fie adevărată, statornică, puternică şi să inspire încredere în noi ca oameni, noi fiind datori să le descoperim tinerilor utilitatea credinţei, căci credinţa are un rost şi e utilă și în prezent, în viața de zi cu zi, nu e numai mântuitoare în viitor. „Credinţa noastră întărită va face ca Dumnezeu să fie cu adevărat prezent în viaţa noastră, în toate întâmplările vieţii şi această prezenţă va fi vizibilă, recepţionată inclusiv de tineri. ”,  a concluzionat părintele, în aplauzele celor prezenți care i-au adresat numeroase întrebări, niciuna dintre ele nerămânând fără răspuns.

 

Gabriela TUDOSA

Galerie foto