27 septembrie 2019 19:00

Icoana - Cuvântul în culori

Icoana - Cuvântul în culori, care ne înalță liturgic

Vineri, 27 septembrie 2019, în cadrul Serilor Duhovnicești de la Catedrala Veche Arad, drd-ul teolog, Sorin Gheorghe Săplăcan a prezentat tema „Icoana - Cuvântul în culori”. Conferința desfășurată în prezența credincioșilor și a prof. univ. dr. Ioan Tulcan, a readus în conștiința celor prezenți caracterul sacramental, liturgic al sfintelor icoane.

Sfintele Icoane sunt reprezentări ale lui Dumnezeu Întrupat (A II-a Persoană a Sfintei Treimi, Iisus Hristos), ale Maicii Domnului, ale persoanelor sfinte și ale unor evenimente din istoria sfântă a mântuirii neamului omenesc.  Așa cum spunea și Sorin Săplăcan „icoana ne face legătura cu Hristos. Când ai imaginea lui Hristos, ți-e mai ușor să te rogi, mintea te duce la Dumnezeu. Când ne închinăm la icoană nu venerăm lemnul sau vopseaua, ci persoana pictată”. Cinstirea icoanelor a fost formulată de Biserică prin gura Sfântului Ioan Damaschin, care zicea: „Cinstea adusă icoanei se îndreaptă către cel înfățișat în icoană”.

Credincioșilor li s-a reamintit că după mărturiile Sfintei Scripturi, cinstirea sfintelor icoane nu poate fi considerata idolatrie, deoarece însuși Dumnezeu a poruncit lui Moise să facă heruvimi și chipuri de serafimi la Cortul Sfânt. De asemenea facem icoanele sfinților pentru că ei sunt prietenii lui Dumnezeu (Ioan 15, 14).  După ce s-a făcut o scurtă istorie a icoanei și au fost explicate principalele caracteristici și simboluri ale unei icoane au prezentate mai multe icoane și cărți reprezentative și de folos pentru înțelegerea acestora.

La final credincioșii au pus diverse întrebări legate de tema abordată. S-a vorbit despre icoanele făcătoare de minuni, despre icoanele care se sfințesc, dar și despre iconari și regulile care se respectă în pictarea unei icoane. „Noi privim icoana iar Hristos vine în întâmpinarea noastră. Icoana este posibilă datorită Întrupării Sale și, alături de Cuvântul lui Dumnezeu, ne înalță liturgic”, a mai spus Sorin Săplăcan.

Manuela Codrean

 

Galerie foto