| 2 iunie 2015

Darurile Rusaliilor, la

   Vineri, 29 mai, la ceas de seară,Asociaţia Calea Mântuirii a inaugurat seria Serilor duhovnicesti de la Catedrala Veche, Parohia Arad-Centru, în sala de repetiţii a corului,în prezenţa şi cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţiei Sale Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului.

Credincioşii însetaţi de cunoaştere duhovnicească şi/sau de aprofundarea ei vor putea gusta bucuria acestor “întâlniri lunare pentru slujirea creştină, cu teme de interes major, de dinamizare a mărturiei creştineîn contextul confuziei ce persistă în rândul semenilor noştri” – cum puncta Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan, decanul Facultatii de Teologie Ortodoxa din Arad şi membru fondator al Asociaţiei.

   Din 2007, de când funcţionează,preocupările membrilor Asociaţiei Calea Mântuirii s-au concretizat în proiecte benefice pentru comunitate: anul 2008 marchează deschiderea porţii Şcolii duminicale pentru copiii cu vârste între 3-12 ani, respectiv a activităţii cu tinerii cu vârste cuprinse între 12-18 ani, de la Parohie. La ora actuală, intre 50 si 100 de copii şi tineri ajung la Sfânta Împartaşanie, iar o mare parte desfaşoară, duminică de duminică,activităţi religioase deosebite prin dăruirea inimoşilior îndrumători Florina Babău, Diana Negrea, Anca Prodan şi Sorin Săplăcan.

Perimetrul activităţilor se extinde prin pelerinaje la mănăstiri din apropiere şi nu numai, dar şi prin acte caritabile. Înainte de marile praznice creştine, copiii şi tinerii confecţionează obiecte cu semnificaţie religioasă, ce apoi sunt expuse spre vanzare. Banii obţinuţi sunt dăruiti de fiecare dată altor copii, aflaţi în dificultate: acum copiilor distrofici de la centrul din Arad.

În colaborare cu Asociaţia Sfânta Cuvioasă Parascheva, mai multe familii cu situaţie materială precară sunt susţinute bianual, de Paşti şi de Crăciun. Slujbele de la Catedrala Veche ajung în casele şi in inimile credincioşilor prin transmisie online live. Explicarea Sfintei Liturghii pentru credincioşi a cunoscut lumina tiparului în trei ediţii. De asemenea s-au încheiat parteneriate cu Liceele Moise Nicoară şi Dimitrie Ţichindeal.

   În şiragul activităţilor Asociaţiei Calea Mântuirii, seria Serilor duhovniceşti marchează, după cum sublinia Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan, un “omagiu adus împlinirii a 150 de ani de la târnosirea Catedralei Vechi din Arad, spaţiu bisericesc, cultural, spiritual al urbei”.

   Prima temă din cadrul serilor duhovniceşti, Darurile Rusaliilor a avut privilegiul de a fi abordată de Înalt Prea Sfinţia Sa, Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului: “Seara ne adună mai cu reculegere şi ne face mai receptivi la problemele cu care ne confruntăm. Darurile Bisericii, darurile Sfântului Duh, vin ca o încununare a lunii mai, luna florilor si privighetorilor, o lună bogată în sărbatori: 1 Mai, Înălţarea Domnului, Ziua Eroilor şi Sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”.

   Primite prin Taina Mirungerii sau Taina pecetluirii cu Duhul Sfânt, darurile Rusaliilor înnobilează făptura cu duhul înţelepciuniişi al înţelegerii, duhul sfatului şi al tăriei, duhul cunoştinţei şi al bunei credinţeşi cu duhul temerii de Dumnezeu. Prin lucrarea de sfinţire a omului, darurile sunt sporite haric şi desăvârşesc Creaţia Lui Dumnezeu cu dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea,înfranarea şi curăţia.

   Tema serii este abordată vast, printr-o incursiune istorică, Darurile Rusaliilor fiind şi darurile care au adus afirmare şi libertate bisericii. Împăratul Constantin a făcut din Bizanţ un Imperiu creştin măreţ. “Tot ce avem astăzi ca artă bisericească este rodul unui creuzet al lumii vechi.” Ce poate fi mai înălţător decât momentele de meditaţie şi de rugăciune într-un lăcaş de cult, unde “ne duce cugetul şi conştiinţa pentru o evlavie mai deosebită” şi unde, prin lucrarea darurilor Rusaliilor şi prin dragostea Lui Dumnezeu gustăm din bucuria reînnoirii duhovniceşti?

   După Căderea Constantinopolului, darurile Duhului Sfânt îşi continuă lucrarea în biserică,în special în Ţara Românească şi Moldova, unde, datorită autonomiei politice faţă de turci şi implicit a libertăţii religioase, domnitorii susţin Biserica. Aşa se înalţă lacăşuri de cult reprezentative pentru spaţiul ortodox românesc: Mănăstirile Curtea de Argeş, Hurezi, Putna, Moldoviţa, Suceviţa.

   Darurile Duhului Sfânt sunt prezente atât în cultura teologică,cât şi în promovarea culturii româneşti. Piatra de temelie a unităţii de limbăşi de credinţă a românilor a fost pusă de Diaconul Coresi: scrisul românesc a început să înlocuiască limba slavă din Biserică. A urmat tiparirea Bibliei în limba română (1688). Să nu uităm lucrarile Mitropoliţilor Varlaam şi Dosoftei, Cazania, respectiv Psaltirea în versuri.

   Sunt doar câteva exemple care demonstrează cum prin oameni, Duhul Sfânt lucrează, zideşte,înfrumuseţează şi încununează Biserica. Predecesorii noştrii au primit talanţi pe care i-au inmulţit şi i-au investit în opera de înălţare a Bisericii de astăzi spre mântuire.

   Ce facem noi, credincioşii, cu talanţii primiţi ? Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului, Dr. Timotei Seviciu, ne îndeamnă:“Gătiţi Calea Domnului şi drepte faceţi cărările Lui” În candela sufletului, Duhul Sfânt lucrează când privim spre ”făgaşurile esenţiale ale misiunii Bisericii”.

                Teodora M.

Galerie foto