Duminică | 2 aprilie 2023 19:00

Părintele Conf. Univ. Dr. Lucian Farcașiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad a participat duminică seara, 2 aprilie la serile duhovnicești organizate la Catedrala Veche din Arad.

Aspecte ale Postului duhovnicesc, reflectate în prima Săptămână a Triodului

La început, părintele profesor Lucian Farcașiu a slujit Vecernia cu Pavecernița mică în Catedrală, dimpreună cu Părintele Lect. Univ. Dr. Tiberiu Ardelean, preot slujitor la această biserică.

După slujirea liturgică din Catedrală, credincioșii prezenți la slujbă au urcat în sala de conferințe a parohiei, alăturându-li-se și alți credincioși veniți din oraș pentru a lua parte la conferința duhovnicească prezentată de Părintele Conf. Univ. Dr. Lucian Farcașiu. Conferința a fost moderată de Părintele Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan. Sfinția sa a prezentat la început în câteva date pe conferențiar, dându-i cuvântul pentru a susține tema pregătită.

Părintele Conf. Univ. Dr. Lucian Farcașiu a prezentat în continuare conferința duhovnicească cu tema Aspecte ale postului duhovnicesc reflectate în imnografia primei săptămâni a Postului celui Mare. În cadrul conferinței, părintele profesor s-a referit la post și postire, așa cum se reflectă acestea în paginile Sfintei Scripturi și în câteva învățături duhovnicești ale Sfinților Părinți ai Bisericii. Mai apoi, a fost abordată problematica postului și a postirii în viața creștinului, cu referire specială la „postul trupesc” și „postul duhovnicesc”, așa cum se reflectă acestea în imnografia primei săptămâni a Triodului. Au fost subliniate următoarele aspecte ale postirii: postul și iubirea de Dumnezeu și de semeni; postul și milostenia; postul ca ferire de păcat și de patimi; postul și agonisirea virtuților și postul ca ancorare totală a vieții noastre în Dumnezeu.

A urmat o rundă de întrebări, în care cei prezenți în sală au adresat conferențiarului întrebări privitoare la tema prezentată și aplicarea acesteia la viața lor personală, primind răspunsuri pertinente și punctuale din partea părintelui profesor Lucian Farcașiu

La sfârșitul acestei seri duhovnicești, Părintele Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan le-a mulțumit tuturor celor prezenți pentru osteneala participării la slujbă și la conferința duhovnicească, precum și  Părintelui Conf. Univ. Dr. Lucian Farcașiu, pentru bucuria slujirii, precum și pentru interesanta și captivanta conferință duhovnicească pe care a prezentat-o.

Galerie foto