17 mai 2021

Sub acest semn a avut loc o nouă ședință bilunară a membrilor Asociației parohiale „Calea Mântuirii” la biroul parohiei ortodoxe române Arad-Centru, în ziua de luni, 17 mai 2021, orele 19.

Un nou început, o nouă speranță

Nu întâmplător a fost luat acest moto: Un nou început, o nouă speranță, deoarece după mai multe un an de zile de suspendare a unor activități educațional-bisericești, în forma unei prezențe fizice există acum, din nou, șansa reluării activităților majore ale acestei Asociații, când semnele cumplitei pandemii, care a pus la grea încercare întreaga omenire, par a se fi atenuat simțitor, iar oamenii își pot relua activitățile lor cu mai mult avânt, cu o nouă energie și cu o speranță reînnoită. Așa au simțit și bunii credincioși ai parohiei Arad-Centru, membri activi ai Asociației „Calea Mântuirii”, nevoia unei noi implicări în activitatea educativă, culturală și misionară a Bisericii în aceste vremuri.

Ordinea de zi din această seară a fost:

 1. Reluarea și diversificarea activităților de la Școala duminicală. Încă de duminica trecută, 16 mai 2021, copiii de la Școala duminicală și-au reluat activitatea lor, sub îndrumarea educatoarelor: Florina Babău și Diana Negrea. Activitatea acestora va fi mai diversificată și îmbunătățită calitativ, prin faptul, că vor dispune de un ecran adecvat, pentru a putea urmări Sfânta Liturghie duminicală, și a participa la ea, concomitent cu explicațiile necesare pe care le vor primi de la doamnele educatoare. De asemenea, s-a convenit, ca acești copii să fie împărțiți în două grupe, legate de vârstă: de la 3 ani la 10, o grupă, și de la 10-14 ani o a doua grupă, pentru a se putea lucra mai bine cu ei. Grupa a doua va putea participa și fizic la Sfânta Liturghie, pe când cei mai mici, vor participa prin intermediul ecranului, dobândind și o succintă cateheză liturgică, iar de la rugăciunea „Tatăl nostru” vor fi conduși și aceștia în catedrală pentru a se împărtăși cu Sfintele Taine. În cadrul celor două grupe vor avea loc diferite activități, nu în ultimul rând, cea corală.
 2. Modul de organizare a „Serilor duhovnicești de la Catedrala Veche”. Membrii Asociației au propus ca aceste conferințe să fie reluate începând cu luna septembrie 2021, până atunci colectându-se propuneri de teme, ce vor constitui tot atâtea conferințe, la care vor fi invitați toți cei doritori de cunoaștere și de progres duhovnicesc.
 3. Pelerinaje la vetre monahale. În cursul lunii iunie a.c. copiii de la Școala duminicală vor participa la un pelerinaj la mănăstirea Bodrogul Vechi, pentru a cunoaște mai bine această mănăstire și a participa la sfintele slujbe săvârșite acolo. După aceea, se vor avea în atenție și alte pelerinaje la alte centre monahale de istorie, cultură și viață spirituală.  
 4. Editarea unor broșuri și lucrări cu scop pastoral-misionar. Membrii Asociației au evidențiat faptul, că sunt necesare editarea unor materiale cu conținut teologic, duhovnicesc, ca răspuns la nevoile de cunoaștere ale credincioșilor noștri, ce vor fi editate prin contribuțiile personale ale membrilor Asociației și prin alți doritori de a sprijini o asemenea activitate.
 5. Organizarea  „Serilor de povești” cu copiii. În urma experiențelor avute în anii trecuți, aceste „Seri de povești” au fost gustate de copii și de părinții lor, de aceea, s-a impus necesitatea de a se relua aceste momente de suflet în curtea Catedralei Vechi. Sunt avuți în atenție actori cu dragoste de Dumnezeu, de Biserică și de copii, care vor dori să se implice în această manifestare spre bucuria copiilor.
 6. Tema de credință: Jertfa liturgică și jertfa credincioșilor. Ca de fiecare dată, membrii Asociației sunt interesați de o continuă cunoaștere a credinței Bisericii și de o trăire tot mai profundă a valorilor Evangheliei Mântuitorului. Problema jertfei a stârnit o atenție aparte. Aceasta, poate, și sub imperiul experiențelor făcute de fiecare creștin în anul pandemiei 2020.

  Câteva coordonate au fost puse în lumină.

  1. Jertfele au făcut parte din cultul religios al poporului ales, ca manifestare a legăturii omului cu Dumnezeu. Este vorba de jertfele de animale pe care acest popor le aducea lui Dumnezeu, ca semn al iubirii față de Dumnezeu și al nevoii de a obține iertarea păcatelor.
  2. În Noul Testament jertfele, așa cum au fost cunoscute și practicate în Vechiul Testament, au fost înlocuite de Jertfa cea mare și unică pe care a asumat-o pentru întreaga umanitate Iisus Hristos. Epistola către Evrei prezintă cu multă putere și claritate sensul jertfelor Vechiului Testament în comparație cu Jertfa unică și deplină a Arhiereului Celui veșnic – Iisus Hristos, Care a devenit Arhiereul bunătăților viitoare (cf. Evrei cap. 5).
  3. Această Jertfă unică și desăvârșită a Domnului este actualizată și permanentizată la fiecare Sfântă Liturghie, prin lucrarea Duhului Sfânt. Mai precis, în Liturghie este celebrată nu numai Jertfa Crucii, ci întreaga lucrare de mântuire săvârșită de Iisus Hristos, începând cu momentul Întrupării Sale, continuând cu lucrarea Sa învățătorească, cu Jertfa, Moartea, Învierea și Înălțarea sa la ceruri. Credincioșii devin astfel, contemporani cu toate aceste evenimente mântuitoare despre care relatează Evangheliile, împărtășindu-se, totodată, de bogăția lor dătătoare de viață.
 7. Diverse. În acest moment au fost aduse în atenție aspecte de natură organizatorică, practică, pe care membrii Asociației „Calea Mântuirii” le vor avea în atenție în viitor.

 

Galerie foto