19 octombrie 2022

Sub acest titlu sau temă a avut loc o nouă ședință a membrilor Asociației parohiale „Calea Mântuirii” în biroul parohiei Arad-Centru, în ziua de miercuri, 19 octombrie 2022, ora 19.

Slujirea și misiunea Bisericii în timpuri dificile și provocatoare

Sub acest titlu sau temă a avut loc o nouă ședință a membrilor Asociației parohiale „Calea Mântuirii” în biroul parohiei Arad-Centru, în ziua de miercuri, 19 octombrie 2022, ora 19.

Au fost prezenți membri acestei Asociații, care, precum de fiecare dată, au analizat diferite aspecte ale activităților Asociației, sub o anumită temă; de data aceasta, tema sub al cărei generic a avut loc această întâlnire a fost: Slujirea și misiunea Bisericii în vremuri dificile și provocatoare.

Astfel, au fost luate în discuție mai multe aspecte ale activităților curente și de perspectivă ale membrilor Asociației „Calea Mântuirii”, aflate ordinii de zi:

 1. În legătură cu Școala sau Grupa Duminicală. Așa după cum deja se cunoaște, acest aspect al activităților constituie o preocupare constantă a parohiei Arad-Centru, și, implicit, a acestei Asociații, încă de la înființarea ei în anul 2007, întrucât de educația și preocuparea Bisericii pentru copii și tineri, depinde prezentul și viitorul, sub aspect uman, al Bisericii. La acest punct de pe ordinea de zi au avut loc mai multe discuții, concretizate în următoarele deziderate:

 • a. Organizarea unui pelerinaj cu copiii la parohia Firiteaz, în ziua de sâmbătă 5 noiembrie 2022
 • b. Seară de povești, la care să fie invitată, ca și altădată, actrița Georgiana Popan
 • c. Programul religios-educativ al copiilor în fiecare duminică, în legătură mai strânsă cu pregătirea acestora pentru a participa la Sfânta Liturghie, adaptat cerințelor pedagogice ale copiilor.
 • d. Provocarea ce se află în fața Bisericii, de a continua relația cu tinerii. Cei prezenți la această ședință au constatat faptul, că acești tineri participă la viața liturgică a Bisericii, până la o anumită vârstă: 13-14 ani, după care, dacă nu se află în legătură pe mai departe cu Biserica, aceștia nu mai participă la nici un fel de activitate și, mai ales, nu mai participă la Sfânta Liturghie. De aceea, s-a propus, ca să se imagineze noi posibilități de a menține legătura cu acești tineri, la care să fie invitați și alți tineri, pentru a exista o continuitate eficientă a activităților și cu tinerii, în duhul și frumusețea valorilor Bisericii.
 • e. Întâlnirile duhovnicești cu tinerii, propunându-se să fie intitulate „Seri pentru tineri”.
 • f. În contextul celor de mai sus, educatoarele de la „Grupa duminicală” au propus un „Brainstorming” cu părinții copiilor și cu tinerii, tocmai pentru a afla așteptările și chiar propunerile lor cu privire la aceste activități.
 1. Îmbogățirea și dinamizarea site-ului Asociației „Calea Mântuirii”.

 • a. În acest context, s-a propus ca pe site să fie inserate unele răspunsuri referitoare la întrebările pe care credincioșii ortodocși le pun frecvent în legătură cu credința și viața duhovnicească a creștinilor și a Bisericii.
 • b. Canalul de Youtube să mediatizeze și „Serile duhovnicești” de la Catedrala Veche, transmițându-le live.
 • c. Dialogurile duhovnicești cu credincioșii să fie, de asemenea, reflectate pe site-ul „Calea Mântuirii”.
 1. Analiza oportunității, a necesității și a posibilității editării unor publicații în corespondență cu așteptările credincioșilor din zilele noastre. La acest punct de pe ordinea de zi, s-a reținut faptul, că Asociația ar putea să-și asume publicarea unor materiale de informare și educație creștină, pe care să le distribuie gratuit credincioșilor, mai ales, în probleme de credință sau de viață creștină, adeseori, răstălmăcite sau mai puțin înțelese de credincioși.

 2. Reluarea conferințelor din ciclul „Serile duhovnicești de la Catedrala Veche”. Astfel, s-a propus, ca prima conferință să aibă loc la finalul lunii noiembrie a.c.

 3. Tema ședinței: Misiunea Bisericii în timpuri dificile și provocatoare. Așa cum s-a menționat la începutul acestei relatări, sub acest generic, s-a desfășurat ședința Asociației din această seară. Au avut loc mai multe discuții referitoare la acest punct de pe ordinea de zi, participanții aducând cu ei și opiniile unor credincioși, aflați cu membrii Asociației în raport de rudenie, colegialitate sau prietenie, cristalizându-se următoarele propuneri:

 • - Continuarea difuzării credinței, prezentată în contextul cultural, social, cultural al vremii de astăzi.

 • - Actualizarea mesajului credinței și evidențierea darului păcii lui Iisus Hristos și prezentarea acesteia în contextul Fericirilor.

 • - Preluarea temelor actuale: suferința, boala, războiul, care să primească din partea credincioșilor luminile credinței și ale speranței etc.

 • - Boala și sănătatea. Cum se raportează boala, suferința, dar, și sănătatea în contextul mântuirii ? etc.

I.T.

Galerie foto