16 ianuarie 2019

Prima ședință a membrilor Asociației parohiale „Calea Mântuirii” din anul 2019

În după amiaza zilei de marți, 15 ianuarie 2019, a avut loc prima ședință a membrilor Asociației parohiale „Calea Mântuirii” din acest an, în biroul de ședințe al parohiei Arad-Centru. La această ședință au participat membrii acestei Asociații. Ca un element de noutate al acestei ședințe a fost faptul, că s-a adăugat membrilor acestei Asociații și domnul profesor Ovidiu Hațegan, arbitru internațional, care este un credincios practicant și activ al parohiei Arad-Centru, participând la sfintele slujbe ale Bisericii cu regularitate, când obligațiile profesionale nu îl cheamă în ziua de duminică în alte locuri. Integrarea sa în această Asociație a fost primită cu bucurie de către membrii acesteia.

Trecându-se la derularea ordinii de zi, de către președintele Asociației, pr. prof. dr. Ioan Tulcan, toți cei de față s-au implicat în discuții, venind cu soluții concrete în ceea ce privește activitatea  pe anul 2019 a membrilor Asociației „Calea Mântuirii”. Astfel, pe ordinea de zi s-au aflat următoarele puncte:

1. Evaluarea lansării volumului  intitulat: Conferințele din cadrul Serilor duhovnicești de la Catedrala veche

2. Dinamizarea și diversificarea activităților cu copiii și tinerii parohiei Arad-Centru, prin implicarea domnului profesor drd. Sorin Săplăcan

3. Selectarea temelor teologice ce vor fi aprofundate în cursul acestui an calendaristic

4. Brain-storming pentru îmbunătățirea activității și identificarea unor proiecte noi.

Ca urmare a dezbaterii în urma brain-storming-ului s-au trasat următoarele:

a. Implicarea copiilor în abordarea tipului de activitate la care vor dori să participe;

b. Pelerinaje, excursii cu copii, care vor trebui mai bine pregătite și organizate;

c. Misiunile religioase ale Asociației în parohiile românești din Ungaria și Serbia, dar, și în unele parohii din preajma Aradului.

d. Organizarea unor ateliere de lucru cu copiii și tinerii, la care să se poată identifica abilitățile acestora;

e. Continuarea sau reluarea parteneriatelor Asociației cu unele școli din Arad. De exemplu: Moise Nicoară și Dimitrie Tichindeal

f. Analizarea oportunității și a necesității editării unor noi lucrări de educație religioasă și consolidare în credință a credincioșilor.   

Cu multă bucurie și speranță, toți membrii Asociației parohiale „Calea Mântuirii” doresc să fie o prezență vie, luminoasă și dinamică în peisajul bisericesc nu numai al parohiei Arad-Centru (Catedrala Veche), ci și dincolo de spațiul ei geografic.

 

Pr. Ioan TULCAN