| 11 februarie 2020

Perspective și speranțe

Sub acest titlu a avut loc a doua ședință a membrilor Asociației parohiale ”Calea Mântuirii” din anul 2020, în data de marți, 11 februarie. Făcând o legătură cu cele împlinite în cursul anului trecut, membrii Asociației au încercat să schițeze un fel de proiect-program pentru anul în curs, pentru ca activitatea tuturor să se desfășoare într-o continuitate benefică pentru Biserică și, în același timp, să reprezinte un răspuns la așteptările credincioșilor, reprezentați și prin fiecare dintre membrii Asociației. Astfel, s-au impus atenției tuturor câteva din prioritățile pe care va trebui să le urmărească Asociația „Calea Mântuirii”.

    Dintre temele abordate pot fi reținute câteva:

  1. Propuneri cu privire la valorificare donațiilor primite de copii la expoziția de la sărbătoarea Crăciunului din anul trecut. S-a convenit, ca din nou, aceste donații primite de copii, să fie folosite tot pentru copiii, aflați în dificultăți materiale și de sănătate. Adică: „De la copii, pentru copii”.
  2. Valorificarea în activitățile Asociaței a Anului omagial al „Pastorației părinților și copiilor” și al Anului comemorativ al filantropilor ortodocși în Patriarhia Română”.
  3. Etapele derulării Aplicației pe Internet a unui program cultural-misionar pentru toți cei interesați.
  4. Intenția membrilor Asociației de a contribui material, și, nu numai, la editarea unor broșuri, articole, lucrări, cu caracter pastoral-misionar, ce ar urma să apară în viitor, cu binecuvântarea  Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu și cu sprijinul Înaltpreasfinției Sale și al  Preasfințitului Părinte Episcop-Vicar Dr. Emilian Crișanul .
  5. Priorități ale activităților cu copiii în anul acesta.
  6. Teme propuse pentru conferințele din ciclul „Serile duhovnicești de la Catedrala Veche”.
  7.   Tema teologică. La fiecare ședință a membrilor Asociației se abordează, de obicei, o temă religioasă de maxim interes pentru credincioși. De această dată, tema a fost: Membrii Bisericii sunt noul popor al lui Dumnezeu despre care vorbește Sfânta Scriptură. Care sunt sensurile noului popor al lui Dumnezeu, care sunt caracteristicile lui, ce misiune are acest popor în lumea de astăzi și, care este legătura acestuia cu dobândirea Împărăției lui Dumnezeu. Sunt doar câteva dintre aspectele pe care au căutat să le sublinieze dialogurile  purtate de membrii Asociației „Calea Mântuirii” între ei și în dialog cu președintele acesteia, pr. I. Tulcan.

Anul acesta, 2020, reprezintă pentru această Asociație o nouă provocare, un nou imbold, pentru a lucra cu și mai multă râvnă pentru adâncirea continuă a credinței, a nădejdii și a dragostei, spre a fi în lume binevestitori ai Celui care chemat omenirea „din întuneric la lumina Sa cea minunată”(cf. I Petru 2. 9).

 I.T.