3 decembrie 2019

Ne pregătim cu toții pentru praznicul Nașterii Mântuitorului
     Sub acest generic, a avut loc ultima sedință bilunară a membrilor Asociației parohiale „Calea Mântuirii”, în ziua de marți, 3 decembrie 2019, în biroul parohiei Arad-Centru. A fost o ședință  de bilanț, retrospectivă, dar, și una de perspectivă, adică proiecții de viitor ale activităților acestei Asociații. Ceea ce a reținut atenția membrilor prezenți ai Asociației a fost și raportarea fiecăruia, în mod personal la praznicul luminos al Crăciunului, pe care îl așteptăm cu toții, în curând, exprimări personale ale acestora, care vor fi prezentate și pe acest site și în publicația săptămânală „Calea Mântuirii”.  Astfel, s-au abordat și cu acest prilej mai multe teme, care au suscitat interesul celor prezenți, Vom enumera câteva dintre cele discutate cu acest prilej: scurtă evaluare a activităților Asociației din cursul anului 2019, aspect, care va fi reluat și la prima ședință a anului viitor, pregătirea copiilor pentru programele cultural-religioase de la „Școala duminicală” a parohiei Arad-Centru, pe care le vor prezenta în diferite locuri în preajma sărbătorii Crăciunului. „ Școala duminicală” a copiilor a fost inițiată, susținută și încurajată de Asociație și de parohia Arad-Centru, de peste 10 ani, care îi pregătește pe copiii parohiei să  participe la Sfânta Liturghie, să învețe rugăciuni, poezii, cântece, desen etc. ; clarificări și propuneri în legătură cu inițierea unei aplicații pe Internet, care să aibă un caracter pastoral-misionar, la îndemâna tuturor celor doritori de cunoaștere a credinței ortodoxe, de aprofundare a ei și de desăvârșire a vieții lor personale creștine etc. ; pregătirea activităților filantropice ale membrilor Asociaței „Calea Mântuirii”, care  și în acest an, precum au procedat și în anii precedenți, vor duce ajutoare de sfintele sărbători la casele unor credincioși, care au nevoie de ele, dar, vor avea și discuții duhovnicești cu aceștia. 
      Totodată, cei prezenți la această ședință au simțit nevoia să exprime în mod personal modul în care se raportează ei la praznicul Nașterii Domnului, ce au simțit ei în trecut și ce simt în prezent în lumina acestei sărbători, pregătirea pe mai departe a ciclului de conferințe „Serile Duhovnicești de la Catedrala Veche”  etc.
     Toți au plecat cu conștiința unei îmbogățiri personale, a deschiderii unor noi orizonturi ale credinței și ale mărturisirii ei în lumea de astăzi.
 
 I. T.