16 martie 2022

Sub acest generic a avut loc la parohia ortodoxă română Arad-Centru o nouă ședință a membrilor Asociației parohiale „Calea Mântuirii”, în ziua de 16 martie 2022.

Întru bucuria Postului Mare

Atenția celor prezenți s-a concentrate asupra unor teme de actualitate, pentru care și-au adus contribuția fiecare dintre cei prezenți. Astfel, ordinea de zi a acestei ședințe a fost următoarea:

  1. Evaluarea activității educatoarelor de la „Școala duminicală” a parohiei: Florina Băbău și Diana Negrea și exigențele activităților prezente și cele din viitorul apropiat.

  2. Nevoia de extindere a informatizării programelor și a activității Asociației „Calea Mântuirii”

  3. Pregătirea interviului pe care îl vor oferi membrii acestei Asociații

  4. Tema teologică: Bucuria Postului

  5. Diverse

Ad. 1.

Ca în fiecare an, de când funcționează Asociația parohială „Calea Mântuirii” (din 2008), copiii participanți la „Școala duminicală” se pregătesc nu numai duhovnicește, ci și prin activități concrete și de ordin material, dar, care au legătură cu viața duhovnicească, pentru marile sărbători creștine, și, mai ales, pentru sărbătoarea Crăciunului și a Sfintelor Paști. Și în acest an, cu prilejul sărbătorii Învierii Domnului, copiii de la „Școala duminicală” îndrumați și încurajați de cele două doamne educatoare: Florina Babău și Diana Negrea, pregătesc unele obiecte cu caracter religios, pe care să le expună credincioșilor în prima zi de Paști. Cu acel prilej, ei vor încerca să pregătească niște obiecte adecvate pe care să le expună la catedrală. Mai precis, ei va organiza un atelier de pictură, prin care să confecționeze cruciulițe și alte obiecte religioase.

Din evaluarea activității cu copiii, cuprinși cu vârste de 4-12 ani, s-a propus ca activitatea educativ-religioasă să continuie și cu tinerii cu vârste cuprinse între 12-16 ani, pentru ca să existe o continuitate și pe vârste a programului pentru formarea unor caractere religios-morale, atât de necesare astăzi.

De asemenea, doamnele educatoare au arătat ce fel de sprijin mai au nevoie din partea membrilor Asociației, precum și din partea parohiei Arad-Centru. De fiecare dată, părinții slujitori ai acestei parohii, în frunte cu părintele paroh Flavius Petcuț, au manifestat deschidere și sprijin pentru aceste frumoase activități.

Ad. 2.

La acest punct de pe ordinea de zi s-a evidențiat permanenta nevoie de îmbunătățire și diversificare a site-ului Asociației „Calea Mântuirii”, precum și nevoia unei mai ample mediatizări a activităților educative și cu caracter catehetic și misionar.

Ad. 3.

Pregătirea interviului cu membrii Asociației „Calea Mântuirii”. A fost un punct pe ordinea de zi amplu discutat, deoarece aceste interviuri se doresc a fi un exercițiu misionar, în sensul, că membrii Asociației, care sunt credincioși practicanți ai parohiei Arad-Centru, au fost încurajați să se exprime din conștiința, mintea și sufletul lor asupra unor probleme esențiale de viață creștină, nu pentru a-și etala cunoștințele, sau pentru laudă ieftină, ci pentru a mărturisi credința ortodoxă în vremea noastră și pentru ca prin demersul lor, să încurajeze și să inspire și pe alți credincioși, să fie și ei mărturisitori ai lui Iisus Hristos în lumea de astăzi. Dintre posibilele întrebări la care vor fi invitați să răspundă, și, la care pot fi adăugate și altele, sunt următoarele:

  1. Care credeți că ar trebui să fie atitudinea credinciosului în relația lui cu Dumnezeu?

  2. Dar, în relația cu semenii săi?

  3. Cum percepeți rugăciunea în viața dumneavoastră personală?

  4. Cum vedeți relația rugăciunii personale în relația ei cu rugăciunea Bisericii?

  5. Cum ați simțit roadele sau consecințele rugăciunii în viața personală?

Ad. 4.

Ca de fiecare dată, în cadrul ședințelor bilunare ale Asociației parohiale „Calea Mântuirii”se dezbate câte o temă teologică cu impact în actualitate. La această ședință tema a fost: Bucuria Postului Mare. În contextul temei s-au evidențiat următoarele aspecte: Care este atitudinea credinciosului în această perioadă din anul bisericesc? Perioada aceasta a fost percepută de cei prezenți ca ieșire din vâltoarea obișnuinței, a banalului și a superficialului și intrarea într-un nou orizont spiritual. În această perioadă de Post se reinstaurează mai accentuat dimensiunea comuniunii în viața personală, familială și bisericească. Cei prezenți au pus în lumină faptul, că dimensiunea comuniunii regăsite sau adâncite cu Dumnezeu, cu Biserica și cu semenii este întotdeauna generatoare de bucurie. Efortul duhovnicesc al Postului deschide pentru sufletul credinciosului urcat pe „Scara”Postului „ușile Pocăinței”. Intrarea pe aceste „uși” aduce credinciosului renașterea sa la o viață nouă în Iisus Hristos. De fapt, bucuria Postului Mare înseamnă bucuria reîntâlnirii împrospătate cu Iisus Hristos – Izvorul bucuriei adevărate și veșnice.

Ad. 5. Diverse

La acest punct s-a revenit asupra unor detalii, care să facă și mai înțelese și explicite unele dintre aspectele avute în vedere la punctele menționate mai sus.