8 iunie 2021

Cu acest simțământ creștinesc, al bucuriei pascale, dar, totodată și al unei alte bucurii, înnoite, prin apropierea praznicului Înălțării Domnului, ce se prefigura odată cu ajunul sărbătorii, membrii Asociației Parohiale „Calea Mântuirii”, sub coordonarea președintelui fondator al acesteia, Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, s-au întrunit în ședința bilunară obișnuită, în ziua de 8 iunie, la orele 19, în biroul parohiei ortodoxe române Arad-Centru.

Între sărbătoarea Sfintelor Paști și Înălțarea la cer a Domnului

     Această ședință se află în continuitatea unor ședințe anterioare ale acestei Asociații, care au încercat să recupereze stagnarea activităților Asociației, pricinuită de pandemia de Covid 19, cu care a fost confruntată întreaga omenire, în anul 2020 și până în iunie a.c.

Ordinea de zi a acestei ședințe a fost următoarea:

 1. Evaluarea manifestărilor religioase ale copiilor din cadrul parohiilor ortodoxe din Arad, ce a avut loc la mănăstirea Arad-Gai, în ziua de 1 iunie 2021 și la care au participat și copiii de la Școala duminicală a parohiei Arad-Centru.Cu prilejul acestei zile s-a celebrat la mănăstirea Arad-Gai „Ziua copilului în Biserică”, la care a participat Preasfințitul Părinte Episcop-Vicar Emilian Crișanul. După o scurtă slujbă de Te-Deum, oficiată de Preasfinția Sa, au urmat mai multe manifestări ale acestui eveniment, dintre care menționăm: programul de povești cu învățături morale, susținut de actrița Georgiana Popan, activități sportive și recreative, coordonate de profesorul Gabriel Iazminschi. Din cadrul parohiei Arad-Centru au participat coordonatorii Școlii duminicale a parohiei Arad-Centru: Florina Băbău și tânărul doctorand în Teologie Sorin Săplăcan, alături de pr. Gabriel Streulea. La finalulmanifestării au fost oferite daruri copiilor prezenți.
 2. Principalele activități ale copiilor de la Școala duminicală. Acitivitățile religioase ale copiilor de la Școala duminicală au fost reluate în ziua de duminică 16 mai a.c., după ce rata îmbolnăvirilor de Sars-Cov 2 s-a diminuat considerabil.Astfel, în funcție de vârsta copiilor prezenți, educatoarele: Florina Băbău, Diana Negrea, doctorandul în Teologie Sorin Săplăcan, în fiecare duminică, prezintă importanța Evangheliei duminicale, la nivelul de percepție a copiilor, modalități de integrare a acestora în taina Sfintei Liturghii. Acest deziderat este facilitat în ultimul timp,mai ales, prin ecranul televizorului, pus la dispoziția Școlii duminicale de părintele paroh al parohiei Arad-Centru Flavius Petcuț, protopopul Aradului, prin intermediul căruia copiii sunt conectați audio și video la sfintele slujbe din Catedrala Veche. De asemenea, sunt analizate mai multe posibilități de a organiza pelerinaje și alte activități specifice misiunii spirituale a Școlii duminicale.
 3. Configurația site-ului Asociației. Membrii Asociației au propus diversificarea conținutului site-ului, prin includerea în interiorul site-ului, de exemplu, postarea pe site a predicilor rostite la catedrală, a conferințelor din ciclul „Serile duhovnicești de la Catedrala Veche”, alături de posibilitatea ascultării sfintelor slujbe de la Catedrala veche, și, mai ales, a Sfintei Liturghii, inserarea pe site-ul Asociației a clădirilor istorice din Arad, cu semnificații speciale pentru viața culturală, istorică, spirituală și religioasă a Aradului etc.
 4. Misiuni religioase întreprinse de Asociația „Calea Mântuirii”
 5. Seara de povești a copiilor, în ziua de duminică, 27 iunie a.c., de la ora 19.
 6. Tema teologică: Semnificația praznicului Înălțării Domnului

  Unii membri ai Asociației au propus ca să fie puse în lumină mai multe aspecte referitoare la semnificația praznicului Înălțării la cer a Mântuitorului.Astfel, a fost rugat domnul doctorand Sorin Săplăcan să relateze pe scurt contextul în care a avut loc acest moment din viața lui Iisus Hristos, și semnificația lui pentru mântuirea oamenilor. În acest sens, s-a arătat faptul, că acest act dumnezeiesc din viața Mântuitorului face parte din planul sau iconomia lui Dumnezeu de mântuire a lumii. Deși S-a înălțat la cer, Mântuitorul continuă să fie prezent în viața ucenicilor Lui, și, mai apoi, a Bisericii, prin lucrarea Duhului Sfânt. „Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului” (Matei 28, 20).

  Pe de altă parte, prin Înălțarea Sa la cer, Hristos Domnul a așezat de-a dreapta slavei dumnezeiești firea noastră umană, pe care a luat-o El la Întrupare, drept garanție a veșniciei persoanei umane. Și prin aceasta, Hristos a arătat că El este Adevărul întrupat, la care oamenii sunt chemați să se integreze, prin credința și iubirea lor, susținuți de puterea harului lui Hristos sau a Duhului său, ca Duh al Adevărului, în cadrul Bisericii – Trupul Său tainic în istorie.

 7. Diverse

Galerie foto