19 aprilie 2021

Sub acest generic a avut loc, în ziua de 19 aprilie 2021, la biroul parohiei ortodoxe române Arad-Centru o nouă ședință a membrilor Asociației parohiale „Calea Mântuirii”, sub călăuzirea președintelui- fondator al Asociației, preotul prof. dr. Ioan Tulcan.

În lumina lui Hristos – nădejdea noastră

Deși, s-au restrâns unele activități curente ale membrilor acestei Asociații, totuși, credincioșii susținători ai Asociației au avut mereu preocuparea de a contribui cu implicarea lor pe multiple planuri, la conturarea unei noi strategii post-pandemie, care să contribuie la reluarea activităților, pe de o parte, dar, în același timp, să constituie o înviorare a vieții duhovnicești a copiilor, a tinerilor și a părinților acestora, pe de altă parte.

Ordinea de zi a acestei ședințe a cuprins următoarele puncte:

  1. Rezultatul sondajului realizat printre părinții copiilor de la Școala duminicală, privitor la modul de reluare a activității lor.
  2. Noi precizări referitoare la derularea activităților filantropice din Joia Mare a.c. , conform obișnuinței de până acum.
  3. O nouă configurare a site-ului Asociației; postarea predicilor duminicale, linkuri pentru slujbe și evenimente religioase, noile experiențe duhovnicești ale pandemiei etc.
  4. Seara de povești cu copiii de la Școala duminicală
  5. Tema teologică: Nădejdea creștină

Așa cum s-a menționat și cu alte prilejuri, fiecare ședință bilunară a membrilor Asociației abordează câte o temă teologică, duhovnicească, care este înțeasă ca prioritară pentru viața oamenilor. Tema nădejdii sau a speranței creștine a fost considerată de cei prezenți, ca fiind potrivită, în mod special,pentru perioada de pandemie pe care o parcurgem acum. Cu acest prilej s-au scos în evidență câteva aspecte ale importanței acestei virtuți teologice:

  1. Virtutea teologică a nădejdii creștine o primește fiecare creștin în Taina Sfântului Botez, împreună cu darul credinței și al dragostei. Aceasta trebuie cultivată de credincioși în viața lor, prin rugăciune, citirea Sfintei Scripturi, participarea la sfintele slujbe ale Bisericii, și, mai ales, la Sfânta Liturghie etc., pentru a deveni acea „ancoră tare și sigură a sufletului”, cu care aceștia să străbată prin toate evenimentele bune sau mai puțin bune din viața lor.
  2. Nădejdea sau speranța creștină nu este o idee abstractă sau o teorie filosofică, ci pentru creștini, nădejdea este o Persoană, și anume Iisus Hristos Însuși. Această realitate o exprimă preotul la fiecare otpust sau încheiere a slujbelor: Mărire Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră …

În concluzie, atunci când realități potrivnice ne apar în calea vieții: suferințe, boli, ispite, răutăți de tot felul, credincioșii sunt chemați să se apropie și mai mult de Iisus Hristos, să-L cheme în ajutorul lor, să simtă puterea care vine de la El și să călătorească împreună cu El pe marea învolburată a vieții pământești.