15 decembrie 2021

Sub acest îndemn al imnografiei bisericești, premergătoare liturgic, sărăbătorii Nașterii domnului, s-a desfășurat o nouă ședință a membrilor Asociației „Calea Mântuirii”, în ziua de miercuri, 15 decembrie 2021.

„Gătește-te,  Betleeme…”

Este ultima ședință din acest an calendaristic 2021, dar, cu o deosebită încărcătură spirituală și speranță creștinească.

Ordinea de zi a acestei ședințe a fost următoarea:

  1. Pregătirea activităților de filantropie creștină, în preajma sfintelor sărbători ale Nașterii Domnului.

  2. Activitatea cultural-religioasă a copiilor de la Școala duminicală

  3. Pregătirea provizorie a activităților pentru primul semestru al anului 2022.

  4. Tema duhovnicească a ședinței: „Gătește-te Betleeme…!”

  5. Diverse

Ad. 1.

Ca în fiecare an, înaintea sfintelor sărbători ale Nașterii Domnului, membrii Asociației Parohiale „Calea Mântuirii” pregătesc daruri pentru credincioși aflați în nevoi materiale, dar, și spirituale. Astfel, s-a discutat la această ședință modul în care trebuie să fie pregătite aceste daruri, de către membrii Asociației și cum vor fi ele distribuite la casele acestor persoane, în ziua de joi, 23 decembrie a.c. S-a concluzionat faptul, că aproximativ 30 de familii vor primi aceste daruri și în acest an.

Ad. 2.

Deși, încă în mod timid, totuși, în ultimele duminici s-a reluat activitatea educativ-religioasă a copiilor de la Școala duminicală din cadrul parohiei Arad-Centru. Și acum și-au adus contribuția lor doamnele educatoare Florina Babău, Diana Negrea și domnul teolog doctorand Sorin Săplăcan. Aceștia s-au asociat preoților slujitori ai parohiei Arad-Centru, invitând părinții să-și aducă copii la catedrala veche, la ora 10, pentru a se putea relua activitatea cultural-educativă cu copiii: învățarea unor rugăciuni, activități culturale și pregătirea pentru împărtășirea copiilor la Sfânta Liturghie duminicală.

Ad. 3.

Unele activități ale acestei Asociații au fost suspendate din cauza pandemiei de Covid 19, în ultimii 2 ani, simțindu-se tot mai mult nevoia reluării acestora în cursul anului viitor. Așadar, s-au conturat câteva direcții ce vor trebui luate în considerare: reluarea conferințelor lunare din ciclul „Serile Duhovnicești de la Catedrala Veche”, organizarea de pelerinaje cu copiii, editarea unor lucrări cu scop pastoral-misionar, activități recreative și în folos obștesc etc.

Ad. 4.

La fiecare ședință a Asociației parohiale „Calea Mânturii” membrii acesteia propun președintelui acesteia, Pr. Prof. Ioan Tulcan, câte o temă teologico-duhovnicească de interes mai larg pentru credincioși. Fiind ședința premergătoare sărbătorii Crăciunului, s-a propus o temă care să însemne pregătirea credincioșilor pentru a putea întâmpina cu folos marea sărbătoare a Nașterii Domnului. Pornind de la cântarea bisericească „Gătește-te, Betleeme…!” participanții au pus diferite întrebări referitoare la felul în care fiecare creștin ar trebui să întâmpine acest praznic binecuvântat.

Membrii acestei Asociații au reținut faptul, că societatea de astăzi invită oamenii să se pregătească pentru sărbători mai ales din punct de vedere material și exterior. Totul strălucește material în aceste zile, dar, sufletele oamenilor sunt tot mai pustii și izolate. Aceasta, pentru că timpurile de astăzi propun omului o fericire și satisfacții iluzorii, ce golesc sărbătorile de conținutul lor profund, duhovnicesc.

Astfel, că în dialogul avut de către cei prezenți, s-a reținut faptul, că pregătirea pentru marile sărbători, trebuie să cuprindă pentru creștini, în mod necesar, și dimensiunea spirituală, sufletească, duhovnicească. În acest sens, s-au reținut următoarele:

  • Oprirea omului din goana zilnică după lucruri materiale, pentru a realiza o introspecție în suflet, prin meditație religioasă, însoțită de lectura Sfintei Scripturi. Psalmii aduc un folos duhovnicesc deosebit în acest sens.

  • Intensificarea rugăciunii personale de către fiecare credincios.

  • Participarea mai deasă la Sfânta Liturghie și practicarea mai frecventă a Spovedaniei și împărtășirii cu Sfintele Taine.

  • Practicarea generozității față de semeni și vizitarea celor bolnavi și singuri etc.

Ad. 5.

La Diverse, cei prezenți au propus unele detalii cu privire la activitatea de ansamblu a Asociației „Calea Mântuirii” și dinamizarea site-ului acesteia.

Galerie foto