16 ianuarie 2018

Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918

Planificarea activitatilor Asociatiei în Parohie pentru anul 2018

Prima întâlnire din anul 2018 a membrilor Asociației „Calea Mântuirii” a avut loc în 16 ianuarie când a fost realizat planul pentru activitățile care vor fi desfășurate în anul 2018, Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918.

Activitățile și proiectele curente vor fi continuate: Grupa duminicală pentru copiii și tinerii Parohiei, grupul coral de copii, pelerinaje pentru copii parohiei, activități și ateliere educative, organizarea conferințelor „Serile duhovnicești de la Catedrala Veche”, ajutorarea unor familii nevoiașe din parohie.

Pentru anul 2018 membrii asociației au propus o serie de proiecte și activități, unele care să fie continuate și în următorii ani, iar altele cu ocazia anului omagial.

Activitățile noi sunt următoarele: Concurs de bicilete pentru copii și tinerii parohiei, concurs de orientare turistică în Pădurea Ceala fie în zona de agrement pornind de la biserica de la 3 insule fie la Schitul Cuvioasa Parascheva, pelerinaje și misiuni  la mănăstiri și parohii ale membrilor asociației însoțiți de copii grupei duminicale, parteneriat cu liceele de pe raza parohiei pentru activități cu tinerii, conferința și dezbateri și ateliere legate de implicarea Catedralei Vechi în actul Unirii de la 1918, 

De asemenea s-a stabilit ca în lunile septembrie și octombrie să se desfășoare activități și conferinței legate de împlinirea a 10 ani de activitate a Asocieției „Calea Mantuirii”, precum și lansarea unui volum cuprinzând conferințele de la Serile duhovnicești care sau desfășurat până în anul 2017.

La final a fost dicutată o nouă serie de răspunsuri și întrebări legate de Sinodul Panortodox din Creta:

24. Dar, a avut sinodul vreo poziție față de parteneriatele civile?

Da. În documentul Sfânta Taină a Cununiei și impedimentele la aceasta se spune foarte limpede că Biserica Ortodoxă nu este de acord cu parteneriatele civile: „Biserica nu acceptă ca membrii ei să încheie contracte de coabitare (cu persoane n.tr.) de același gen, precum și nici o altă formă de coabitare diferită de căsătorie” (art. 10).

25. Căsătoriile creștine mixte (între creștini ortodocși și creștini eterodocși) sunt o noutate introdusă de sinodul din Creta?

Nu. Trebuie subliniat că această problemă a existat încă de la începuturile creștinismului. Mediul în care sa dezvoltat Biserica era unul majoritar păgân sau iudaic, fapt care genera întrebări referitoare la căsătoriile dintre creștini și necreștini.

Pentru a încuraja căsătoriile numai între creștinii ortodocși, de-a lungul timpului, Biserica a avut o atitudine fermă împotriva căsătoriilor mixte pentru a păstra unitatea spirituală de credință ortodoxă a familiei. Totuși, căsătoriile creștine mixte au avut loc adesea de-a lungul secolelor, iar Biserica s-a raportat la ele, aplicând principiul iconomiei (aplicarea cu îngăduință sau dispensă a regulii), fapt semnalat și în Nomocanonul Sfântului Fotie, patriarhul Constantinopolului (810-895), care precizează că Biserica era pusă în fața unor astfel de căsătorii mixte, recunoscute de stat, prin Codul împăratului Iustinian (secolul VI).

Căsătoriile mixte între două persoane creștine de sex opus, dintre care una de credință ortodoxă, iar cealaltă de altă credință creștină (catolic, anglican, protestant, etc.) nu sunt o noutate nici pentru Biserica Ortodoxă Română, care, în anul 1881, în Regulamentul pentru relațiunile bisericești ale clerului ortodox român cu creștinii eterodocși sau de alt rit și cu necredincioșii care trăiesc în Regatul Român, preciza: „Căsătoriile mixte între persoane ortodoxe cu persoane eterodoxe sau de alt rit creștinesc se binecuvântează de Biserica Ortodoxă, păzindu-se uzul de până acum, ca, copiii ce se vor naște din aceste căsătorii, să devină membri ai Bisericii Ortodoxe”.

26. De ce se practică iconomia în cazul căsătoriilor creștine mixte?

Deoarece foarte mulți creștini ortodocși trăiesc, acum, în țări predominant catolice sau protestante, acești ortodocși nu pot evita contactele cu creștinii eterodocși. Astfel, de foarte multe ori se ajunge la apropiere sufletească între aceștia și, în cele din urmă, la dorința de a se căsători.

Totuși, Biserica Ortodoxă nu recomandă căsătoriile creștine mixte. Plecând însă de la realitatea acestui fenomen, a adoptat o atitudine pastorală, întemeiată pe principiul iconomiei, pentru a-i menține în Biserica Ortodoxă pe fiii și pe fiicele ei duhovnicești și a-i ajuta să înainteze cât mai mult într-o viață trăită în acord cu poruncile lui Dumnezeu.

„În ciuda tuturor interdicțiilor canonice, și în trecut au avut loc adesea căsătorii mixte. În societatea noastră pluralistă, în care ortodocșii reprezintă doar o minoritate, aceste căsătorii reprezintă un procent ridicat, aflat mereu în creștere, între căsătoriile binecuvântate în bisericile noastre. Tot mai numeroase sunt și cele încheiate, din nefericire, în afara Ortodoxiei. Cu toții știm că unele dintre ele duc la întemeierea de familii fericite, și ar fi lipsit de înțelepciune și chiar lipsit de sens să descurajăm toate căsătoriile de acest tip. De fapt, s-ar putea la fel de bine ca unele dintre aceste căsătorii să fie mai durabile și mai fericite decât cele dintre unii ortodocși doar cu numele, care nu au auzit niciodată nimic despre sensul căsătoriei creștine și care nu au acceptat niciodată, în chip personal și responsabil, vreo adevărată angajare creștină” (Pr. John Meyendorff, Căsătoria – perspectivă ortodoxă, Cluj-Napoca, 2012, p. 66).

Sfântul și Marele Sinod recunoaște aceste situații și stabilește că „posibilitatea aplicării iconomiei bisericești cu privire la impedimentele la căsătorie trebuie să fie reglementată de Sfântul Sinod al fiecărei Biserici Ortodoxe Autocefale, conform principiilor stabilite de sfintele canoane bisericești, în spiritul unui discernământ pastoral, astfel încât să servească mântuirii omului” (Sfânta Taină a Cununiei și impedimentele la aceasta, art. II. 5, ii).

 

Galerie foto