| 21 noiembrie 2022

Sub acest generic a avut loc o nouă ședință a membrilor Asociației parohiale „Calea Mântuirii” în ziua de luni, 21 noiembrie 2022. Ca de fiecare dată, ședința din această zi s-a derulat sub această temă legată de Postul Crăciunului.

Cu rugăciune, credință și faptă bună călătorim în Postul Nașterii Domnului

Dintre temele dezbătute au fost reținute următoarele:

  1. Situația activităților copiilor de la „Grupa duminicală” a parohiei Arad-Centru.

  2. Activități mai importante, pe care le va avea în atenție această Asociație.

  3. Propuneri referitoare la reluarea conferințelor lunare, din ciclul „Serile duhovnicești de la Catedrala Veche”.

  4. Activitățile filantropice cu prilejul praznicului Crăciunului.

  5. Tema teologică referitoare la semnificația Postului Crăciunului.

Ad. 1 – Cu acest prilej a fost invitată la această ședință și doamna educatoare Florina Băbău, care coordonează activitățile de la „Grupa duminicală”. Au fost prezentate toate demersurile întreprinse, de către doamnele educatoare, pentru ca activitatea aceasta educativă să poată fi reluată cu întreg potențialul parohiei, dar, și a nevoilor educative ale copiilor, în concret, pentru creșterea constantă a numărului copiilor, care să beneficieze de această educație atât de importantă pentru copii. De asemenea, membrii Asociației prezenți au fost informați în legătură cu activitățile deja întreprinse: plantarea de copaci în cartierul Arad-Gai, însoțiți de doamnele educatoare și de părintele Gabriel Streulea, de la parohia Arad-Centru, și responsabil cu activitățile muzicale și educative ale copiilor parohiei Arad-Centru; vizitarea Centrului ortodox de la parohia Firiteaz, păstorită de părintele Sergiu Vlad. În măsura în care vor fi prezenți mai mulți copii, se va pregăti o expoziție de Crăciun la Catedrala veche, în prima zi a praznicului.

Ad. 2 – Au fost imaginate noi activități ale acestei Grupe pentru anul următor, dintre care pot fi menționate: organizarea unor cursuri de limba română, matematică, limbi străine pentru copiii doritori să beneficieze de această oportunitate; editarea în anii următori a unor broșuri, pliante, lucrări cu conținut religios-educativ, teologic și, în general, bisericesc etc.

Ad. 3 - Au fost dezbătute mai multe propuneri referitoare la reluarea conferințelor din ciclul „Serile duhovnicești de la Catedrala veche”, propunându-se ca prima conferință să aibă loc la finele lunii ianuarie 2023.

Ad. 4 - Conform unei lucrări filantropice constante, din anul înființării Asociației în anul 2008, în preajma sărbătorilor de Crăciun și Paști, se organizează activități filantropice, de care să beneficieze 25-30 de familii în fiecare an. Și în perioada acestui Post, în ziua de joi, 22 decembrie 2022, vom oferi daruri de Crăciun unor familii, care vor avea nevoie de ele.

Ad. 5 – Tema teologică este legată de exigențele vieții creștine în această perioadă premergătoare praznicului Crăciunului. Fiecare creștin trebuie să călătorească duhovnicește în această perioadă însuflețiți de rugăciune mai intensă, de credință mai puternică și de fapta cea bună. Fiind pătrunși de aceste virtuți, creștinii își pot primeni viața lor spirituală, dobândind mai multă smerenie, răbdare în încercări și mai multă dragoste față de Dumnezeu și de oameni. Având flacăra acestei iubiri hristice, creștinii devin mâinile lucrătoare ale lui Hristos pentru săvârșirea de fapte bune, de care să se bucure semenii lor aflați în nevoi de ordin material și spiritual. În felul acesta, sufletul creștinesc de pretutindeni se transformă într-o iesle înnoită, primenită, curată și primitoare pentru nașterea acolo a Pruncului Iisus – Dumnezeu Cel mai înainte de veci.

Galerie foto