| 1 februarie 2023

După parcurgerea frumoaselor sărbători, pe care le-am petrecut în ultimele săptămâni, viața și activitatea creștină reîncepe, cu responsabilitate, bucurie și speranță și în anul 2023. De aceea, și membrii Asociației parohiale „Calea Mântuirii” consideră și acest timp, al anului 2023, ca prilej al unui nou început, în care să se manifeste responsabilitatea, nădejdea și dragostea „lucrătoare prin iubire” (cf. Galateni 5, 6) a tuturor.

Anul 2023 – prilejul unui nou început

În acest context, s-a reluat consfătuirea acestei Asociații în ziua de 1 februarie 2023, pentru a radiografia încă o dată activitățile anului trecut și pentru a schița, chiar și în linii generale, dorințele de lucrare și implicare creștină și în anul acesta. Ca atare, a fost luată în considerare următoarea ordine de zi:

  1. Programul religios-educativ cu copii de la „Grupa duminicală”. Așa cum s-a precizat de mai multe ori, sprijinirea activităților religios-educative ale copiilor de la „Grupa duminicală” de la Catedrala veche constituie o preocupare esențială, permanentă a membrilor acestei Asociații, încă din anii 2007-2008, continuând și astăzi, în comuniune și conlucrare cu parohia Arad-Centru, cu preoții slujitori ai acestei biserici, în frunte cu preotul paroh Flavius Petcuț. Membrii Asociației parohiale „Calea Mântuirii” au observat impactul negativ al celor doi ani de pandemie de Covid 19, asupra tuturor, când copiii au fost mai puțin prezenți la aceste activități și, implicit la Sfânta Liturghie, fiind vorba și de o reticență a părinților, cauzată de frica de boală. Dar, în ultimul timp, se poate observa o eliberare treptată de această frică și o reluare, chiar dacă mai timidă, a activităților anterioare anului 2020.

Doamnele educatoare care se ocupă de aceste activități cu copiii se gândesc la pregătirea unei expoziții caritabile cu prilejul Sf. Paști, precum și organizarea de pelerinaje la biserici și mănăstiri, precum și la alte activități folositoare pentru copii și care să întărească simțământul apartenenței acestora la Trupul Bisericii.

  1. Execuția bugetară pe anul 2022. Responsabilul cu partea contabilă, expertul în domeniu domnul expert contabil Bogdan Popovici va prezenta în viitorul apropiat situația financiară a Asociației, pentru a vedea ce posibilități există în derularea activităților prezente și viitoare.

  2. Reluarea conferințelor din ciclul „Serile duhovnicești de la Catedrala veche”. Membrii Asociației au propus reluarea ciclului conferințelor din ciclul „Serilor duhovnicești de la Catedrala Veche”, în prima duminică a lunii martie 2023, și, eventual, difuzarea concomitentă a acestora pe mai multe canale tehnice moderne de comunicare.

  3. Activitate editorială de publicare a unor materiale cu conținut didactic, educativ. Această preocupare este văzută ca o complementaritate la celelalte activități, pentru a ajuta pe cei doritori să-și lămurească unele întrebări referitoare la credința creștină ortodoxă. Acest deziderat este cu atât mai necesar a fi împlinit astăzi, când Biserica, credința și angajamentul creștin în societate sunt adeseori distorsionat înțelese și când un cuvânt lămuritor este mai mult decât necesar și binevenit.

  4. Direcționarea celor 3 % pentru Asociație. De asemenea, s-a propus, ca cei care doresc, să direcționeze cei 3% pentru activitățile acestei Asociații să o poată face, ajutați de acei membri ai Asociației care lucrează în acest domeniu.

  5. Tema teologică: Problematica serbării Sf. Paști la aceeași dată de către întreaga creștinătate. Ca de fiecare dată, la aceste ședințe bilunare, se propune de către membri Asociației câte o temă teologică pentru a fi discutată. În această zi s-a propus tema legată de data serbării Sf. Paști de către întreaga creștinătate. Întrebările au fost legate de nedumeririle referitoare la date diferite în care creștinii serbează Învierea Domnului, cauzele acestora și, dacă există posibilități de depășire a acestor neînțelegeri de natură tehnică, calendaristică, astronomică cu privire la serbarea Paștilor.

  6. Diverse. Aici au fost discutate mai multe aspecte de ordin tehnic, general, referitoare la aceste activități.

I.T.