Duminică | 21 aprilie 2019

Intrarea Domnului în Ierusalim  întâmpinată de Corul de copii de la Catedrala Veche

În Duminica Floriilor și din acest an, 2019, credincioșii s-au bucurat în mod deosebit de luminile și înțelesurile tainice ale acestui eveniment din viața lui Iisus Hristos, când a fost întâmpinat de mulțimea oamenilor adulți și copii, care L-au primit cu căldură și entuziasm, strigând: „Osana! Binecuvântat este Cel Ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel!”. La această sărbătoare, copiii de la Corul Sfântul „Ioan Botezătorul” al parohiei Arad-Centru l-au preamărit pe Dumnezeu, prin pricesne, în biserica cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”, a Parohiei Arad-Centru Arad. Astfel Intrarea Domnului în Ierusalim a fost întâmpinată de vocile îngerașilor coordonați de teologul doctorand Sorin Gheorghe Săplăcan, glasurile lor prefigurând de fapt sunetul ramurilor de finic, cu care în urmă cu peste 2000 de ani, mulțimile de oameni Îl întâmpinau cu bucurie și speranță pe Mesia, Mântuitorul lumii.

     La Sfânta Liturghie credincioșii s-au bucurat, pe lângă comuniunea în rugăciunea liturgică și în împărtășirea cu Sfintele Taine a peste 50 de credincioși și 27 de copii, și de pricesnele intonate de copii și anume: „Azi cu toți să prăznuim” (colind de Florii), „Să-L preamărim pe Domnul”, „Pentru Tine Doamne” și „Tot ce e pe lume”, pricesne care au avut rolul de a netezi calea spre Ierusalimul Ceresc.

Așa cum spunea și Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan, în predica rostită la acest mare praznic, credincioșii împreună în întreaga lume intră, în Duminica Floriilor, într-un nou orizont de lumină, bucurie și taină: „Sărbătorind Intrarea lui Iisus în Ierusalim sau Floriile, fiecare credincios se simte invitat prin chemarea praznicului, să iasă în întâmpinarea lui Iisus pentru a-I aduce prinosul lor de credință, iubire și slujire, Celui care ne-a oferit garanția Învierii, prin readucerea la viață a prietenului Său Lazăr” . Părintele Tulcan le-a reamintit credincioșilor, că  în Ierusalim a răsunat glasul cel dumnezeiesc și răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu. Doar urmându-L pe Domnul pe drumul crucii Sale, ne răstignim și noi împreună cu El, biruind propriul  egoism.

     Prin pricesnele intonate, copiii de la Corul „Sf. Ioan Botezătorul” au reînflorit nădejdea și dragostea pe drumul nostru spre mântuire. „Şi El, răspunzând, a zis: Zic vouă Dacă vor tăcea aceștia, pietrele vor striga” (Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 19).

Îngerașii de la cor fac parte din grupa duminicală susținută de Parohia Arad – Centru și Asociația „Calea Mântuirii”, copiii fiind coordonați de Florina Babău, Anca Prodan, Diana Negrea și Sorin Gheorghe Săplăcan.

 

Manuela Codrean

Galerie foto