| 20 noiembrie 2012

Activităţile duminicale ale copiilor din parohie (20.11.2012)

În fiecare Duminică dimineaţa copiii din parohie cu vârste cuprinse între 3 şi 12 ani participă, atât la grupa duminicală de la Catedrala Veche, cât şi la Sfânta Liturghie, îndrumaţi de cele trei doamne educatoare, Teodora, Florina şi Diana.

Ecou de duminică la Catedrala Veche 

„Lăsaţi copiii să vină la Mine”

Dincolo de Liturghia ce se săvârşeşte duminică de duminică la Parohia Arad Centru şi deopotrivă în cadrul Liturghiei, un loc aparte îl ocupă, copiii. Cu vârste fragede şi cu suflete de o candoare neatinsă de viforul greşelii, sunt nelipsiţi de la întâlnirea cu Dumnezeu. Până la momentul predicii, acest grup de copii, cu vârste între 3 şi 12 ani desfăşoară diverse activităţi, cu precădere cu teme religioase, sub supravegherea a trei educatoare, într-o sală din curtea parohiei.

Prin desen, prin lectură, prin cântec, prin culoare şi foarte multe idei ingenioase, prin joc şi joc de rol, copiii se apropie cu fiecare activitate de Sfânta Treime, de Maica Domnului, de Tainele Bisericii. Sensibili, profunzi, departe de grijile pământeşti, sorb cu sete învăţături potrivite vârstei lor, fac conexiuni între îndemnurile învăţăturilor nou testamentare şi propriile fapte, deosebesc binele de rău, conştientizează ajutorul dat de Mântuitorul Hristos celor ce-I sunt credincioşi.

Atitudinea în biserică a acestor copii este încă o deprindere dobândită în timp, iar momentul Sfintei Împărtăşanii este o nouă întâlnire tainică cu Hristos. La sfârşitul fiecărei duminici, din sufletele copiilor se ridică glasul rugăciunii către îngerul păzitor, către Dumnezeu şi Maica Preacurată.

Activitatea duminicală cu copiii a fost şi este posibilă prin Asociaţia „Calea Mântuirii”, care pune la dispoziţia acestor mlădiţe ale Bisericii logistica necesară pentru desfăşurarea cât mai atractivă a timpului petrecut în biserică.

„Ideea acestei grupe speciale pentru copiii credincioşilor care vin la slujba Sfintei Liturghii a avut ca punct de plecare cuvintele Mântuitorului: „Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, că a unora ca aceştia este împărăţia Cerurilor” (Matei 19,14). Înainte de startul activităţii la grupă, numărul copiilor din biserică şi al celor care primeau Sfânta Împărtăşanie era mic. De când s-a iniţiat acest program special, numărul copiilor din biserică a crescut considerabil, ceea ce este îmbucurător. Astfel, credinţa se construieşte temeinic, pe un fundament solid, ale cărui baze se pun acum.” - părintele paroh Dr. Ioan Tulcan de la parohia Arad Centru.

Membrii Asociaţiei şi educatoarele intenţionează diversificarea programului pentru copii printr-o suită nouă de activităţi, excursii şi dezvoltarea abilităţilor de relaţionare prin programe speciale dedicate sărbătorilor religioase.

Sfântul Ioan de Kronstadt îndeamna: „Poartă-te delicat şi uşor; în tot ce faci fii paşnic ca un înger, fii curat şi neprihănit ca un înger, simplu şi sfânt ca un înger”. Copiii ştiu să se poarte astfel. Zi de zi avem de învăţat de la ei.

M.T.

Galerie foto