6 mai 2014

De ce mergem la biserică?

    Membrii Asociației Parohiale „Calea Mântuirii” se întâlnesc în ședință de lucru tot la două săptămâni, pentru a aborda aspecte referitoare la activitatea curentă a Asociației, dar, și pentru a reflecta împreună asupra proiectelor pe termen mediu și lung ale acesteia. Însă, pe lângă aceste aspecte de ordin organizatoric, la fiecare ședință se abordează câte o temă teologică de actualitate, propusă de membrii Asociației împreună cu pr. Ioan Tulcan, președintele acesteia. Astfel, la una din întâlnirile membrilor Asociației aceștia au încercat să răspundă la întrebarea: De ce mergem la biserică? Sau de ce participăm la sfintele slujbe ale Bisericii și, îndeosebi, la Sfânta Liturghie? La această întrebare au încercat să răspundă, în câteva cuvinte fiecare dintre membrii Asociației „Calea Mântuirii”, prezenți la ședință în acea zi.                  

   Întrucât răspunsurile lor au o valabilitate mai generală, considerăm că popularizarea lor n-ar fi lipsită de interes și pentru alți creștini ortodocși, care vor putea găsi în aceste răspunsuri înspirație și motivație, pentru ca și cei care nu participă la Sfânta Liturghie să se simtă îndemnați să o facă. În același timp, membrii Asociației nu au dorit să fie amintiți cu numele de familie, din motive de smerenie, ci ei vor fi amintiți doar cu prenumele lor.
Bogdan P: Participăm la sfintele slujbe ale Bisericii pentru a redescoperi mereu rugăciunea făcută în comunitate și în comuniune, care nu poate fi comparată, nici înlocuită cu simpla rugăciune personală săvârșită acasă sau în altă parte. În felul acesta, personal, descopăr mereu și mereu fundamentul valorilor de bine, adevăr și frumos, care ne îmbogățesc și ne armonizează viața personală și cea de familie.
Florin Bi. : Când spunem Biserică nu ne referim la ceva care abstract, ceva care este lipsit de conținut, ci, dimpotrivă, la o comunitate vie care se roagă, care manifestă cele mai nobile simțăminte umane. Merg la biserică, pentru că în atmosfera de rugăciune a Bisericii mă simt bine, trăiesc o mare bucurie și mulțumire, care vin de dincolo de oameni...
Diana N. : Merg la biserică, pentru că în locașul acesta sfânt îmi găsesc liniștea sufletească, pacea inimii. Nicăieri ca în biserică nu mai trăiesc asemenea stări sufletești, ele sunt de fiecare dată unice. Simt, că la Sfânta Liturghie Dumnezeu coboară în inima mea, că mă cuprinde cu o putere deosebită, care mă înalță și îmi produce o mare bucurie.
Florin B.: Pentru mine cea mai importantă slujbă este Sfânta Liturghie, la care mă silesc să particip în fiecare duminică. Citind în liniște broșura pe care Asociația noastră a editat-o și văzând ce înseamnă Sf. Liturghie, conștientizez tot mai mult minunea care se petrece la fiecare Sfântă Liturghie, când Iisus Hristos Însuși vine în mijlocul nostru și ne luminează cu cuvântul Evangheliei Lui, dar, mai ales, ni se oferă la toți spre împărtășire. Este ceva extraordianr...
Florina B.: Sunt de acord cu tot ceea ce au spus ceilalți, dar, pentru mine este important să vin la biserică pentru a mulțumi. Cred, că este necesar nu numai să cerem câte ceva mereu, ci este cel puțin tot atât de important și necesar, să mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dăruit și ne dăruiește mereu. Omul trebuie să se manifeste la sfintele slujbe ca ființe mulțumitoare, adică, care mulțumesc lui Dumnezeu...
Lucian A.:  Dincolo de cele spuse până acum, eu, personal, vin la biserică pentru a găsi niște răspunsuri la întrebările pe care mi le pun, sau, care mi se pun și mie. Atât la slujba propriu-zisă, cât mai ales la predica rostită de preoți mi se lămuresc multe din întrebările, care îmi persistă mult timp în gând. 

Cristian N.: Când vin la biserică, îmi dau seama tot mai mult, că eu nu sunt numai materie, ci și spirit. Prin participarea la Sfânta Liturghie, omul își îmbogățește viața sa spitituală, se dezvoltă în mod armonios. Vin la Liturghie pentru a-mi îmbunătăți viața mea spirituală. În afară de aceasta, vreau să spun, că am simțit nu o dată, că Dumnezeu m-a ajutat în diferite momente ale vieții mele și vin pentru a-I mulțumi.
Vasile G. : Vin la biserică, pentru că aici mă întâlnesc cu Dumnezeu, care nu mi-a oferit doar viața aceasta pământească, ci mă asigură, că îmi va oferi și viața veșnică și fericită în Împărăția Lui. Deci, vin mai ales la Sf. Liturghie pentru a mă întâlni cu Tatăl Cel ceresc, cu Care doresc să mă întîlnesc și în viața viitoare. Este important pentru mine să constat la Liturghie, că noi nu ne bucurăm doar de viața pământească pe care ne-a dat-o Dumnezeu, ci trăim într-un fel, și viața veșnică. Aceasta îmi dă siguranță și speranță în viața de zi cu zi.
Simi Ș.: Faptul că venim la biserică în încărcăm pozitiv. Știm cât de important este acest lucru, mai ales, astăzi, când viața omului este atât de complicată și suntem atât de obosiți și de epuizați. Sf. Liturghie ne îmbogățește energetic. Apoi, venim la biserică pentru a mulțumi lui Dumnezeu nu numai pentru cele bune, primite de la El, ci și pentru cele rele care au fost îngăduite de El, să ni se întâmple în viață. Învăță în biserică o adevărată pedagogie a vieții.
Doru G. : Vin la biserică pentru a-mi găsi liniștea sufletului meu, vin pentru a mă ruga. Prin aceasta,  simt că participarea la Liturghie mă întărește pentru a fi mai pregătit pentru săptămâna viitoare, pentru a face față mai ușor la toate greutățile și provocările ei. Am descoperit binefacerile paricipării la Liturghie ceva mai târziu, nu din copilărie, dar, mă simt atât de bine când vin la sf. slujbe, încât această participare mi-a devenit un nou mod de viață. Da, aceasta este concluzia mea: participarea la Sf. Liturghie mi-a devenit un mod de viață.
Sorin S.: Pot să spun, că vin la Sf. Liturghie ca un reflex al vieții mele. Am un back-ground al participării mele la sf. slujbe, întrucât am fost dus de mic copil la biserică. Acum simt că nu mai pot respira fără Sf. Liturghie, fără Biserică. Motivul pentru care vin la biserică este: Hristos și mântuirea. „Acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor”. La Sf. Liturghie percep cu ochii sufletului și primesc răspunsurile pe care nu le pot primi în timpul săptămânii. Simt la biserică un fior pe care nu-l poți trăi în altă parte. Pentru mine, mersul la biserică a fost la început (în copilărie) din obligație, apoi a fost o frică, iar, acum,  venirea la biserică este o necesitate pentru mine.
Florin S. : Vin la biserică pentru a mă încărca energetic pentru o nouă săptămână, prin rugăciune, prin comuniunea cu Hristos, Care este prezent în Liturghie. Apoi, vin să ascult predica, care mă ajută să cunosc aspecte mereu noi ale învățăturii creștine. Mă bucur să pot uni rugăciunea cu cuvântul de învățătură și să mă întăresc în viața aceasta, pentru a putea apoi și eu să pot mărturisi mai departe ceea ce am învățat la biserică. Simt în aceasta o nouă bucurie a vieții.

 

Așteptăm cu bucurie să aflăm și părerea dumneavoastră !