| 25 decembrie 2016

Reeditarea broșurii cu explicarea Sfintei Liturghii

Mulțumim lui Dumnezeu pentru că am ajuns să retipărim a cincea ediție a acestei Explicări pe scurt a Sfintei Liturghii, ce include şi detalierea pregătirii credincioșilor pentru Sfânta Liturghie. Acest material tipărit dorește să fie un punct de plecare pentru o înțelegere mai profundă a slujbei centrale a cultului divin public creștin-ortodox, dar și un început pentru lecturi viitoare. 

Sfânta Liturghie nu este doar o simplă adunare de rânduieli, rugăciuni și gesturi simbolice, ci ea aduce în viața noastră calea spre mântuire și actualizează pentru fiecare generație de credincioși lucrarea mântuirii în Iisus Hristos. Înțelegerea Sfintei Liturghii ne dă putința de a ne apropia duhovnicește de  această slujbă și de a participa la ea cu adevărat, iar nu de a fi doar ca niște spectatori la o piesă jucată pe o scenă.

Ce este de folos şi trebuie să cerem în rugăciune și la Sfânta Liturghie? Bine este ca omul să ceară cele ce sporesc mărirea lui Dumnezeu și ajută mântuirii noastre, cum Domnul nostru Iisus Hristos ne spune: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, și toate celelalte vi se vor adăuga vouă.” (Matei 6, 33), sau cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur: „Cereți bunătățile viitoare și veți primi bunătățile de acum. Nu doriți lucrurile de aici, că le veți avea negreșit”. 

Astfel la chemarea „Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi!” vom putea să răspundem afirmativ în mod conștient și cu bucurie și „Trupul lui Hristos să primim și din izvorul cel fără de moarte să gustăm”. Să participăm la fiecare Liturghie, cu luare aminte, pentru a fi mai statornici în credință, mai fierbinți în dragostea față de Dumnezeu și de aproapele, mai bogați în faptele cele bune și mai aproape de mântuire.

Tipărirea acestei broșuri s-a realizat prin grija Asociației parohiale „Calea Mântuirii”, în anii 2012, 2013, iar ediția de colecție în anul 2014. Ca o continuare a materialului tipărit, pe site-ul www.caleamantuirii.ro vor fi adăugate periodic texte şi imagini cu detalii şi amănunte legate de Sfânta Liturghie. Broşura a fost împărțită credincioşilor prezenți la Sfânta Liturghie din Duminica Naşterii Domnului.

Galerie foto