| 21 aprilie 2014

Reeditarea brosurii cu explicarea Sfintei Liturghii (21.04.2014)

Mulțumim lui Dumnezeu pentru că am ajuns să tipărim a treia ediție a acestei Explicări pe scurt a Sfintei Liturghii cu detalierea Proscomidiei și a părții Liturghiei Celor Chemați, a Catehumenilor sau a Cuvântului. 

Această scurtă explicare a Sfintei Liturghii dorește să fie un punct de plecare pentru o înțelegere mai amănunțită a slujbei centrale a cultului divin public creștin-ortodox. Sfânta Liturghie nu este doar o simplă adunare de rânduieli, rugăciuni și gesturi simbolice, ci ea aduce în viața noastră calea spre mântuire.

Înțelegerea Sfintei Liturghii ne dă putința de a ne apropia duhovnicește de  această slujbă și de a participa la ea cu adevărat, iar nu de a fi doar ca niște spectatori la o piesă jucată pe o scenă. La chemarea „Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi!” vom putea să răspundem afirmativ în mod conștient și cu bucurie și „Trupul lui Hristos să primim și din izvorul cel fără de moarte să gustăm”.

Astfel că participând la fiecare Liturghie, cu luare aminte, să fim mai statornici în credință, mai fierbinți în dragostea față de Dumnezeu și de aproapele, mai bogați în faptele cele bune și mai aproape de mântuire. Broșura a fost împarțită credincioșilor la ieșirea din biserică, dupa Sfânta Liturghie din ziua de Paști.