1 octombrie 2016

Nouă ani de slujire jertfelnică și binecuvântată: Preafericitul Părinte Patriarh  DANIEL

   Timpul se scurge repede în viața fiecărui om, de aceea, el trebuie valorificat la maximum, pentru a-l face cât mai roditor în viața personală, nu numai pentru lumea aceasta, ci și pentru veșnicie. Dacă cel care se află lucrător în timp este o personalitate de excepție, care este aleasă de Dumnezeu și pusă în fruntea Bisericii Sale, atunci valoarea timpului primește și o altă semnificație. În acest context trebuie privită lucrarea arhipăstorească pe care a desfășurat-o timp de nouă ani de zile, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel (2007-2016).

    Această perioadă de timp nu a fost foarte îndelungată, dacă o privim după numărul anilor, dar, ea a fost o perioadă plină de prefaceri, de reflectare asupra unei noi viziuni și conturarea unei noi perspective pentru lucrarea și misiunea Bisericii Ortodoxe Române,  în mijlocul societății românești. De aceea, această perioadă de timp a fost nu doar una a reflexiei și a cugetătii, deși a fost și aceasta, ci, în egală măsură, una a unor bogate împliniri. Sunt personalități care într-un număr redus de ani au avut atâtea împliniri, câte nu au reușit să realizeze alții, într-un secol. Cred, că acest lucru îl putem spune despre activitatea dinamică, plenară, de larg orizont, pe care a desfășurat-o în ultimii ani în fruntea Ortodoxiei românești, Părintele Patriarh Daniel.

    Preafericirea Sa s-a străduit să aducă o nouă viziune în ansamblul vieții noastre bisericești. Nu s-a mulțumit doar cu aspectul administrativ, căruia i-a adus importante corecturi, deși și acesta este foarte important pentru viața noastră bisericească, imprimând un suflu nou, responsabil și dinamic acestuia. Părintele Patriarh Daniel a îmbrățișat cu mintea și cu brațele sale întreaga viață a Bisericii noastre.   

     1. Acești nouă ani, îi putem interpreta, ca un întreit trei, trei ori trei, care reprezintă accentuarea specială a cifrei trei, după modul de existență trinitar al Dumnezeului Celui viu, Dumnezeul iubirii, existent din veci în trei ipostaze sau persoane, care exprimă prin existența Lor, comuniunea desăvârșită de iubire a Dumnezeirii: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Preafericirea sa fiind un teolog profund și nuanțat a înțeles, că lucrarea Preasfintei Treimi se află la temelia creației însăși, precum și la temelia vieții bisericești. Căci, așa cum spunea Origen: „Biserica este plină de Treime” și totul în credința mărturisitoare a Bisericii, în viața și în lucrarea ei în lume poartă pecetea Sfintei Treimi.  Întreaga credință a Bisericii, slujbele ei, având în centru Sfânta Liturghie, viața administrativă însăși, nu pot fi înțelese până la capăt, fără a recurge la semnificațiile teologice și duhovnicești ale Preasfintei Treimi. Acesta cred, că este punctul de plecare și de sosire în gândirea și lucrarea Preafericirii Sale – Sfânta Treime -  chintesență de gândire, lucrare și mărturisire a Bisericii.

     2. Efortul de a face Biserica cât mai prezentă în societate l-a determinat pe Preafericirea Sa să înființeze și să sprijine cu mari eforturi activitatea mediatică, înțeleasă ca un auxiliar indispensabil pentru misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea de astăzi. Această lucrare mediatică așează Ortodoxia românească în fruntea Bisericilor Ortodoxe locale, care se pot inspira din bogăția mediatică și din lucrarea misionară a Bisericii noastre. Agenția de presă „Bazilica”, cotidianul „Lumina”, radioul și televiziunea „Trinitas” sunt instrumentele Bisericii noastre astăzi, pentru a veni cât mai aproape de fiii ei duhovnicești.

    3. Nevoia de a avea preoți misionari, tot mai conștienți de misiunea lor bisericească, l-a inspirat și încurajat pe Părintele Patriarh Daniel, să sprijine învățământul  teologic de calitate, de toate gradele. De aceea, a întreprins importante eforturi de a se elabora manuale teologice la toate disciplinele, dicționare de specialitate, enciclopedii, înțelese ca instrumente de lucru  pentru profesori, elevi și studenți, dar, și pentru intelectualii interesați mai îndeaproape de știința teologică și de viața generală a Bisericii.

   4. Cunoscând importanța sfintelor slujbe în viața Bisericii, și îndeosebi a Sfintei Liturghii, Preafericirea Sa a pus într-o strânsă legătură Liturghia cu Filantropia, adică primirea de către credincioși a iubirii lui Dumnezeu în Liturghie pentru mântuirea oamenilor, și transmiterea acesteia mai departe, în ceea ce înseamnă „liturghia fratelui”, adică în iubirea de oameni și solidaritatea cu aceștia, mai ales, cu cei aflați în suferință. De fapt, Liturghia își manifestă roadele ei și în iubirea față de semeni a celor care se împărtășesc din „Pâinea cea cerească” și din „Paharul mântuirii”. De aici, accentul deosebit pus astăzi de Biserica noastră pe angajarea tot mai directă și permanentă a slujitorilor Bisericii în lucrarea samariteană sau filantropică a acesteia.

   5. Un proiect major, necesar și plin de dificultăți este acela la ridicării cât mai repede a Catedralei noi a Bisericii Ortodoxe Române, vis neîmplinit al multor generații de credincioși. Acest proiect este unul care angajează întreaga Biserică Ortodoxă Română, pentru că acest proiect bisericesc reprezintă un simbol al vechimii, dăinuirii, demnității și vigorii uneia dintre cele mai bine structurate Biserici Ortodoxe din lume. Preafericirea Sa este strâns legat de acest proiect, având curajul să înfrunte toate obstacolele, neînțelegerile și ostilitățile, cu care acest proiect este privit în unele cercuri. Numai tăria credinței în ajutorul lui Dumnezeu și justețea acestei cauze îi oferă Preafericirii Sale puterea și perseverența pentru a le duce pe toate spre finalitatea lor, de care, fără îndoială, mulți din cei care nu înțeleg această lucrare, în final, se vor bucura.

    La împlinirea celor nouă ani de slujire neobosită și plină de împliniri a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, îi dorim, în continuare, multă putere de muncă, sănătate, bucuria deplină a împlinirilor și să trăiască mulți, rodnici și binecuvântați ani.

   Întru mulți și plini de împliniri ani, Preafericite Părinte Patriarh Daniel !        


Pr. Ioan TULCAN

Articol publicat în săptămânalul "Calea Mântuirii".