17 noiembrie 2018

Interviu cu președintele Asociației: Pr. prof. dr. Ioan Tulcan

Moment aniversar: 10 ani de activitate a Asociației ortodoxe „Calea Mântuirii”

Părinte Tulcan, se împlinesc în aceste zile 10 ani de activitate a asociației ortodoxe „Calea Mântuirii”, în cadrul parohiei Arad-Centru. Cum și de ce ați considerat a fi necesară apariția acestei asociații  în peisajul bisericesc al acestei parohii?

Cu bucurie și recunoștință, îmi amintesc de începutul anilor 2000, în contextul vieții și activității parohiei Arad-Centru. Coordonatele care au făcut posibilă apariția acestei asociații sunt mai multe. Le voi enumera pe câteva dintre ele. În primul rând, eram atunci însărcinat și cu agenda activității în cadrul Oficiului parohial Arad-Centru. Deși, a fost o activitate intensă desfășurată cu organismele parohiale: Consiliul Parohial și Comitetul Parohial a acelor ani, prin bunii credincioșii care au făcut parte din ele, în cadrul cărora au fost dezbătute, analizate și realizate prioritățile parohiei, potrivit atribuțiilor acestor organisme parohiale, stipulate în Statutul de organizare și funcționare al  Bisericii Ortodoxe Române, mi-am dat seama, că mulțimea provocărilor la care a fost pusă Biserica după schimbările din 1989, și, în același timp, intuiam evoluțiile tot mai complexe ce vor apărea în anii ce vor urma, nu vor putea fi cuprinse, avute în vedere și soluționate toate doar prin acestea, ci ar trebui implicați în lucrarea bisericească cât mai mulți credincioși. În al doilea rând,  în calitate de slujitor al Bisericii, am păstrat legătura cu credincioșii care au fost cununați la Catedrala veche (parohia Arad-Centru) și care și-au botezat copiii aici. În al treilea rând, am constatat, cu tristețe, împreună cu acești credincioși, că la Sfânta Liturghie din duminici și sărbători, erau prezenți doar 3-4 copii, iar, tinerii lipseau, în general.

       În acest context, am început să ne consultăm cu mai mulți credincioși, în repetate rânduri, încă de prin anii 2006-2007, întrebându-ne: ce este de făcut? La propunerea acestora, s-a conturat și din punct de vedere juridic și bisericesc, în toamna anului 2008, asociația parohială „Calea Mântuirii”.

Părinte Tulcan, cum ați reușit să coagulați această asociație, și, pe ce criterii, au fost cooptați membrii acesteia?

Criteriul principal a fost voluntariatul, adică, dorința membrilor ei de a se implica în viața bisericească. În al doilea rând, au devenit membri ai asociației cei care participă, în fiecare duminică la Sfânta Liturghie. În al treilea rând, au intrat în cadrul ei, cei care au fost și sunt dispuși să sacrifice din timpul lor, câteva ore în fiecare lună, pentru a dezbate diferitele probleme ce se ivesc în viața credincioșilor în vremea noastră. Așadar, disponibilitatea de jertfă, de manifestare a credinței și de participare la Sfânta Liturghie sunt criteriile după care, în mod firesc, aceștia au dorit să se implice tot mai mult în misiunea Bisericii. Evident, porțile ei sunt și pe mai departe deschise pentru cei care doresc să desfășoare o misiune creștină, și în acest el, în mijlocul semenilor lor.

Cum se desfășoară în mod concret activitatea curentă a asociației?

Încă de la începutul înființării ei, activitatea curentă a asociației se desfășoară, prin ședințe bilunare la biroul parohiei, ori, în sala festivă a acesteia, de obicei în ziua de marți, între orele 19-21, cu care prilej se discută problemele curente ale asociației, proiectele pe termen mediu și de perspectivă ale ei, precum și modalitățile concrete de a le realiza.

Care sunt cele mai importante activități pe care le desfășoară asociația „Calea Mântuirii”?

1. Încă de la înființarea ei, asociația și-a propus, ca să atragă la sfintele slujbe ale Bisericii copiii și tinerii. Având simțământul de tristețe, că până atunci erau prezenți la Sfânta Liturghie în Catedrala veche doar circa 3-4 copii, s-a început o activitate coerentă prin membrii asociației pentru atragerea copiilor la viața Bisericii. Acest lucru s-a concretizat prin „Școala duminicală”, în sala de festivități și de cor a parohiei, unde copiii între 3 ani și 14 ani, participă, însoțiți de două-trei educatoare: Florina Băbău, Anca Prodan și Diana Negrea, începând de la ora 10, în fiecare duminică, unde sunt învățați să se roage, să recite poezii, să picteze, să deseneze etc., în timp ce părinții și bunicii lor pot să stea liniștiți la Sfânta Liturghie. În jurul orei 11-11,30 sunt aduși duminica și la marile sărbători în biserică pentru a se împărtăși cu Sfintele Taine, după ce, cei mai mari au fost spovediți. Iar, pentru tineri, începând de la vârsta de 14 ani, domnul teolog Sorin Săplăcan se întâlnește cu ei înainte de Sfânta Liturghie, pentru a desfășura cateheze adecvate acestei vârste. Astfel, că în zilele noastre participă la aceste programe în fiecare duminică între 60-100 copii.

2. Asociația organizează, periodic, pelerinaje la mănăstiri și biserici cu copiii și tinerii, pentru ca aceștia să poată cunoaște mai bine și țara și tezaurul ei de credință, artă și cultură.

3. În preajma sărbătorilor Nașterii Domnului și Învierii Domnului se organizează activități filantropice, pentru ca între 25-35 de familii mai nevoiașe să poată fi ajutate cu pachete de alimente de strictă necesitate, și, unii dintre aceștia să primească și sume de bani, prin contribuția personală a membrilor asociației și a altor donatori și binefăcători.

4. Înainte de sărbătoarea Crăciunului și a Sfintelor Paști, copiii de la Școala duminicală oferă credincioșilor un program religios și cultural-artistic, pentru a prefața apropierea marilor sărbători creștine.

5. Membrii asociației „Calea Mântuirii” au inițiat realizarea unor parteneriate educative la Colegiul Pedagogic „Dimitrie Țichindeal” și Colegiul Național „Moise Nicoară”, la care și-au adus contribuția membrii asociației și preoții  slujitori ai parohiei Arad-Centru.

6. Editarea unor lucrări cu conținut teologic, cultural și pastoral-misionar constituie, de asemenea, o preocupare importantă a acestei asociații. Până acum a fost editată Explicarea Sfintei Liturghii, în patru ediții: Explicarea Proscomidiei, Explicarea Liturghiei Catehumenilor, Explicarea Liturghiei Credincioșilor, și, în fine, o ediție completă, Explicarea întregii Sfintei Liturghii.

7. La solicitarea unor credincioși și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părintelui Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, a fost inițiat încă din anul 2015, ciclul de conferințe lunare, intitulat „Serile duhovnicești de la Catedrala veche”, care a ajuns la a XXX-a ediție, etc.

Dintre toate aceste activități, care vi se pare a fi cea mai semnificativă?

Toate mi se par importante; dar, cea mai importantă activitate, în opinia mea, ar fi activitatea permanentă cu copiii de la „Școala duminicală”.

Cum sunt finanțate activitățile asociației?

Sprijinirea logistică și materială a activităților asociației a revenit îndeosebi membrilor ei, prin contribuții materiale și financiare personale ale acestora, precum și prin donațiile unor credincioși generoși. 

Care vi se par a fi cele mai dificile momente din existența asociației?

Așa cum se întâmplă în orice activitate umană, și, în viața acestei asociații au fost unele momente mai dificile, legate, în special, de neînțelegerea mizei excepționale pe care a reprezentat-o apariția ei în peisajul nostru bisericesc.

Cum vedeți perspectivele și care vor fi accentele pe care această asociație va dori să le pună și în viitor în activitatea ei?

Perspectivele ei decurg din multitudinea problemelor care se vor pune și în viitor în fața Bisericii și a credincioșilor și la care această asociație va dori să răspundă, prin activitatea ei specifică. În acest sens, îi așteptăm și pe alți credincioși, care vor gândi în acest fel și vor dori să-și asume responsabilitatea creștină concretă în vremea noastră, pentru a se adăuga celor care activează în prezent în cadrul ei.

Activitățile, în general, vor fi cele menționate mai sus; dar, ele vor fi aprofundate și diversificate în viitor.

Vă mulțumesc pentru interviul acordat.

Și eu vă mulțumesc și doresc să felicit pe membrii asociației „Calea Mântuirii” și să le doresc multă sănătate, bucurii și spor în activitatea lor și în viitor!

Interviu realizat de Florin SCHNEIDER

Galerie foto