| 26 decembrie 2014

Explicarea Sfintei Liturghii - ediție de colecție (26.12.2014)

   Mulțumim lui Dumnezeu pentru că am ajuns să tipărim a patra ediție a acestei Explicări pe scurt a Sfintei Liturghii, ce include şi detalierea părții numită Liturghia Credincioşilor, alături de primele două, Proscomidia şi Liturghia Catehumenilor, incluse în ediţiile precedente. Astfel, putem spune ca această ultimă ediție este una completă, de colecție, care conține şi mai multe imagini cu momentele importante ale Liturghiei. 

   Acest material tipărit dorește să fie un punct de plecare pentru o înțelegere mai profundă a slujbei centrale a cultului divin public creștin-ortodox, dar și un început pentru lecturi viitoare.

   Sfânta Liturghie nu este doar o simplă adunare de rânduieli, rugăciuni și gesturi simbolice, ci ea aduce în viața noastră calea spre mântuire și actualizează pentru fiecare generație de credincioși lucrarea mântuirii în Iisus Hristos.

   Să participăm la fiecare Liturghie, cu luare aminte, pentru a fi mai statornici în credință, mai fierbinți în dragostea față de Dumnezeu și de aproapele, mai bogați în faptele cele bune și mai aproape de mântuire.

   Tipărirea acestei broșuri s-a realizat prin grija Asociației parohiale „Calea Mântuirii”. Ca o continuare a materialului tipărit, pe site-urile www.catedralaveche.ro şi www.caleamantuirii.ro vor fi adăugate periodic texte şi imagini cu detalii şi amănunte legate de Sfânta Liturghie. Broșura a fost împartită gratuit credincioșilor de la Catedrala Veche, dupa slujba din ziua Crăciunului.

Galerie foto