19 martie 2017

Duminica Sfintei Cruci

… Crucea lui Hristos este semnul iubirii lui Dumnezeu, dar în același timp este și semnul credinței, pentru că în Crucea Lui Hristos se arată puterea lui Dumnezeu și credința vie prin care oamenii se pot izbăvi. Ea este mărturia nădejdii, pentru că până la Crucea lui Hristos omenirea era lipsită de orizontul speranței. Odată cu răstignirea Domnului pe cruce, aceasta a devenit un semn al speranței, un semn că oamenii pot să se bucure de roadele Crucii lui Hristos.

   … Crucea lui Hristos a devenit și un semn de putere, încât ea copleșește întreg Universul. Credincioșii, primind Crucea și închinându-se la ea, primesc și ei putere, iubire, credință și speranță, pentru că în Crucea lui Hristos se află această bogăție de daruri. În acest sens se exprimă Sfântul Apostol Pavel, în epistola I către Corinteni “ Cuvântul Crucii pentru cei care pier este nebunie, dar pentru noi, cei care ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu”. 

   … Această mare putere a Crucii lui Hristos se transferă, prin iubirea dumnezeiască și prin credința oamenilor, în existența fiecăruia dintre noi, încât în lumina Crucii lui Hristos suntem chemați să primim și noi crucile fiecăruia dintre noi. Fiecare om are crucea vieții lui. Această reiese și din cuvintele Evangheliei de azi: “Cel ce vrea să vină cu Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea să și să-Mi urmeze Mie”. În măsura în care înțelegem viața noastră, cu evenimentele pozitive sau negative, ca pe o cruce, atunci simțim că din Crucea lui Hristos țâșnesc energii de viață, de iubire și de încurajare. Crucea vieții nu se poartă singură, ci împreună cu Iisus Hristos, iar atunci când El este cu noi și este părtaș la crucea vieții noastre, atunci suntem mai senini, primim putere și, în final, devenim și noi biruitori, asemeni lui Hristos , Care pe Cruce a biruit păcatul și moartea.

   …  În această duminică de la mijlocul Postului Mare, se cuvine să primim energie  și putere de la Crucea lui Hristos și să ne însemnăm cu aceasta. Semnul Sfintei Cruci este un semn cu care ne însemnăm în multe momente ale zilei. Prin acest semn noi mărturisim credința noastră în Sfânta Treime, împreunând cele trei degete,  precum și unitatea și comuniunea Sfintei Treimi. Cele două degete din podul palmei reprezintă cele două firi ale lui Iisus Hristos: omenească și dumnezeiască.  

   … Să ne rugăm astfel lui Iisus Hristos: Doamne, Tu Cel care Ţi-ai arătat marea Ta iubire față de noi oamenii, prin pătimirile pe Cruce, dăruiește-ne și nouă ca să primim putere, să fim în stare să ducem crucea vieții noastre. Și mai ales, prin puterea Crucii Tale, să ne bucurăm în mod anticipat și de razele și luminile Învierii Tale, așa cum am cântat azi, când am pus Crucea Ta în mijlocul bisericii -“Crucii Tale ne închinăm, Hristoase și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și slăvim”.

Extrase din predica părintelui Ioan Tulcan, în Duminica Sfintei Cruci - 19 martie 2017, la Catedrala Veche din Arad.

 

Galerie foto