| 22 decembrie 2022

Sub acest generic, membrii Asociației parohiale „Calea Mântuirii”au continuat tradiția, înstăpânită deja de mai bine de un deceniu și jumătate, de a aduce bucurie sfântă, cu prilejul marilor sărbători creștine: Nașterea Domnului și Învierea Domnului, celor care se află într-un impas de mai multe feluri și care, poate, sunt lipsiți de darul bucuriei sfinte.

Să ne bucurăm împreună!

În acest sens, în ziua de joi, 22 decembrie 2022, între orele 10-12, au fost aduse și pregătite mai multe daruri, respectiv, pachete cu alimente (30), constând din următoarele produse: făină, zahăr, mălai, carne de pasăre, ulei, cozonaci, pâine și dulciuri, care apoi, au fost distribuite unor familii mai nevoiașe din cuprinsul parohiei ortodoxe române Arad-Centru. Dintre membrii Asociației, care au fost disponibili în acea zi, pentru a aduce și a pregăti aceste pachete menționăm pe următorii credincioși: Florin Băbău, Bogdan Popovici, Daniel Prodan și Sorin Săplăcan.

După aceea, însoțit de domnul Daniel Prodan am purces pe la casele celor cărora le erau destinate pachetele, încercând să aducem bucurie și mângâiere celor care aveau nevoie de ele.

Prin dăruire, oamenii devin o bucurie unii pentru alții. Orice dar făcut de oamenii, unii altora, se întemeiază pe Darul cel Mare, pe care L-a făcut Dumnezeu tuturor oamenilor, prin trimiterea în lume a Fiului său veșnic, ca Dar suprem pentru lume. Dăruirea generează mare și mângâietoare bucurie.

Sărbătoarea Nașterii Domnului este o sărbătoare a bucuriei sfinte, așa cum a vestit păstorilor din Betleem, îngerul Domnului: „Iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David”(Luca 2, 10-11). Bucuria sfântă vestită de înger a străbătut istoria omenirii de mai bine de două milenii. În această bucurie suntem chemați toți oamenii să ne integrăm, să o primim și apoi, să o împărtășim mai departe, pentru că bucuria aceasta se confirmă și se dezvoltă în comuniune și în toată fapta cea bună.

I.T.

Galerie foto