Noutăți

 • Ziarul Calea Mântuirii 9 august 2020

  Tema propusă se situează în domeniul spiritualității ortodoxe răsăritene, mai precis, în cel al misticii. Ca disciplină teologică Mistica este relativ nouă, însă ca realitate trăită în sânul Bisericii ea este experiența însăși a creștinismului.

  Asupra a ceea ce reprezintă inima, și curăția inimii în tradiția patristică răsăriteană, ne vom opri în rândurile care urmează.

 • Ziarul Calea Mântuirii 2 august 2020

  Tradiția ortodoxă arată că omul se poate îndumnezei, poate să ajungă la măsura desăvârșirii. Condiția fundamentală este purificarea de toate patimile. Acest proces de despătimire trece prin mai multe etape, esențială fiind păzirea poruncilor care îl conduc pe om la împlinirea voii lui Dumnezeu. Tot acest amplu proces trebuie însoțit de rugăciune.

 • Ziarul Calea Mântuirii 26 iulie 2020

  În societatea de astăzi auzim tot mai des făcându-se afirmația că putem fi oameni credincioși, buni, bineplăcuți înaintea lui Dumnezeu, fără ca aceasta să însemne neapărat, că avem nevoie de Biserică, de participarea la viața ei, la slujbele ei, la călăuzirea ei. Biserica pare a-i stânjeni pe anumiți oameni, chiar a-i irita, pentru că ea nu s-ar înscrie în tot ceea ce înseamnă preocupările imediate ale omului de astăzi.

 • Ziarul Calea Mântuirii 19 iulie 2020

  O simplă privire asupra omului contemporan ne oferă prilejul să observăm, că una dintre trăsăturile sale o constituie indiferența față de valorile perene de credință, dragoste, iertare, generozitate etc. Pentru omul postmodern nu reprezintă o importanță deosebită faptul, că el se află la întretăierea celor două lumi: spirituală și materială, că în fond, el are aspirații legate atât de lumea materială în mijlocul căreia trăiește, dar, în același timp, el are și alte …

 • Ziarul Calea Mântuirii 12 iulie 2020

  Vorbirea despre om înseamnă a lua în considerare însăși calitatea celui care formulează diferite întrebări despre om sau despre cel care se pronunță în mai multe privințe, referitor la existența omului pe pământ. Ce este cu adevărat omul, am încercat să arat cu un alt prilej, dar, pornind de la cele spuse atunci, am dori să extindem aceste considerații despre om, privite acestea în contextul celor două cuvinte: măreție și mizerie umană.